BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola informacji w internetowej komunikacji marketingowej
The Role of Information in Interent Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 503-509
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe
Internet, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaakcentowano rolę informacji jako elementu kluczowego w komunikacji marketingowej. Podkreślono również znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej jako szybkiego medium informacji. (abstrakt oryginalny)

The paper lays emphasis on the role of information as a key component in marketing communication. The paper also accents the importance of internet in marketing communications, as the fast medium of communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Toffler: Szok przyszłości. Wyd. PIW, Warszawa 1974, s. 270.
 2. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych. Red. H. Babis, W.M. Maziarz. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 59.
 3. M. Goliński: Gospodarka i informacja. [W:] W drodze do społeczeństwa. informacyjnego, Red. J. Lubacz. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999, s. 141.
 4. Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Red. Z. Martyniak. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997, s. 9-10.
 5. System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Red. A. Nowicki. PWE, Warszawa 2005, s. 22.
 6. R. Pieczykolan: Informacja marketingowa. PWE, Warszawa 2005, s. 23.
 7. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 64.
 8. J. Unold: Systemy informacyjne marketingu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 93.
 9. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wyd. Gebethner&S-ka, Warszawa 1994, s. 115.
 10. M. Thomas: Podręcznik marketingu. PWN, Warszawa 1998, s. 48.
 11. T. Kasprzak: Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej. Nowy Dziennik, Warszawa 2003, s. 247-248.
 12. S. Collin: Marketing w sieci. Wyd. Felberg SJA., Warszawa 2002, s. 9.
 13. Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi. Red. J. Mikułowski-Pomorski, Z. Bajka. Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 101.
 14. J. Dyche: CRM. Relacje z klientami. Wyd. OnePress, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu