BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Title
Znaczenie Internetu w procesie komunikowania się organizatorów targów ze zwiedzającymi
Meaning of the Internet in the Process of Communication Between the Trade Shows Organizers and Visitors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 517-522, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe, Targi
Internet, Marketing communication, Fair
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Internetu w procesie komunikowania się organizatorów targów z osobami, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach wystawienniczych w charakterze interesantów oraz zwiedzających. Odniesiono się przy tym do wyników badań pierwotnych pokazujących, jak w ciągu ostatnich lat zwiększyło się znaczenie sieci komputerowej jako źródła pozyskiwania informacji o targach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibilities of using internet in the process of communication between trade shows organizers with people who want to participate in exhibition events as enquirers and visitors. In addition, the author referred to the findings of primary research demonstrating the way the meaning of computer network as a source of acquiring information about the trade shows increased during the last years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Gębarowski: Internet w służbie uczestników targów. "Gazeta Targowa" 2007, nr 1(276), s. 17-18.
  2. A. Maciorowski: Marketing interaktywny - obraz rynku i perspektywy. "Marketing w Praktyce" 2006, nr 9(103), s. 80.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu