BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Możliwości wykorzystania zjawiska społeczności internetowych (WEB 2.0) w komunikacji marketingowej
Possibilities of Using Internet Social Networks Phenomenon (Web 2.0) In Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 523-529
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Społeczeństwo, Internet, Komunikowanie marketingowe
Society, Internet, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę określenia możliwości użycia Web 2.0 jako formy marketingu internetowego. W pierwszej części przedstawione zostały podstawowe pojęcia stosowane w artykule, a mianowicie: komunikacji marketingowej, marketingu internetowego oraz Web 2.0. W drugiej części artykułu zaprezentowano kilka głównych form komunikacji z użyciem Web 2.0 takich, jak: reklama w serwisie społecznościowym, reklama na blogach, własne blogi firmowe, własne serwisy społecznościowe oraz zarządzanie opiniami internautów. Formy te poparte zostały odpowiednimi przykładami. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to define possibilities of using Web 2.0 phenomenon as a form of internet marketing. The first part of the paper presents the definitions of main concepts used, namely: marketing communication, internet marketing and Web 2.0. The second part of the paper presents several main forms of communication using Web 2.0, such as: ads in social network services, ads in blogs, corporate own blogs, corporate own social network sites and management of users' opinions. These forms are illustrated by appropriate examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ph. Kotler i inni: Principles of Marketing. Second European Edition, Prentice Hall Europe, 1999, s. 248.
 2. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s.80.
 3. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 21-22.
 4. J.M.T. Balmer: Corporate identity: the power and the paradox. "Design Management Journal", Winter 1995, s. 40.
 5. W Cellary: Techniki Internetowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 47
 6. A. Hartman, J. Sifons, J. Kador: E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej. LIBER, Warszawa 2001, s. III.
 7. S. Collin: Marketing w sieci. Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 14-15
 8. B. Bishop: Marketing globalny ery cyfrowej. PWE, Warszawa 2001, s. 48-62.
 9. E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. PWE, Warszawa 2006, s. 16.
 10. A. Sznajder: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. T. Gregorczyk: Internet bez reklamy! "MpK-T", 2007, nr 155, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=508.
 12. G. Miłkowski: Social networking, czyli wirtualne okno na prawdziwy świat. "MpK-T", 2007, nr 194, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=664 (7.05.2008).
 13. R. Popiel (Yoof), S. Szmalec (Gemius SA): Gemius i Yoof o popularności stron z plikami muzycznymi i filmami. "MpK-T" 2006, nr 149, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=483.
 14. Ł.Kujawa: Blog dźwignią reklamy. "MpK-T" 2006, nr 149, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=485.
 15. J. Müller, T. Gregorczyk: DuŜy szum, niski koszt. "MpK-A", 2008, nr 257, http://www.marketingnews. pl/article.php?art=1512.
 16. T. Gregorczyk: Łam obawy, a zyskasz. "MpK-T", 2007, nr 195, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=668.
 17. 23M. Janiszewska: Nadchodzi era prosumenta. "MpK-T", 2008, nr 207, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=716.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu