BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak-Choińska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Title
Społeczności wirtualne a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
Virtual Communities and Companies' Marketing Communications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 530-538, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Komunikowanie marketingowe
Virtual enterprise, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i możliwości wykorzystania społeczności wirtualnych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Pierwsza część koncentruje się na wyjaśnieniu terminu społeczności wirtualnych oraz przedstawieniu ich genezy. Następnie zaprezentowany jest stan badań nad tematem wspólnot wirtualnych w marketingu oraz wyniki badań własnych, wskazujących na występowanie na polskim rynku młodzieżowym dużej grupy konsumentów zainteresowanych uczestnictwem w tego rodzaju wspólnotach. Ostatnia część artykułu skupia się na pokazaniu możliwości (abstrakt oryginalny)

The paper presents the significance of virtual communities and possibilities of using them in companies' marketing communications. The first part concentrates on the explanation of the term "virtual community" and their origins. Subsequently, the state of research in the field of virtual communities and marketing is presented, as well as own research results, which indicate at the occurrence of a large group of consumers involved in these kind of postmodern tribes in polish youth market. The last part of the paper focuses on presentation of possible usage of virtual communities in companies' marketing strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Maffesoli: Time of the Tribes. Sage Publications, London 1996
 2. B.Cova: Community and consumption: Towards a definition of the "linking valu" of product or services. "European Journal of Marketing" 1997, Nr 31/5, s. 297-316.
 3. B.Cova, V.Cova: Tribal aspects of postmodern consumption research: The case of French In-line roller skaters. "Journal of Consumer Behaviour" 2001, Nr 6, s. 67-76.
 4. M. Evans, A. Jamal, G. Foxall: Consumer Behaviour. Wiley, New York 2006.
 5. M. Castells: Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem. Rebis, Poznań 2006, s. 45.
 6. M. Juza: Sieć społeczna - nowoczesne plemię. [W:] Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu. Red. J. Kurczewski. Wyd. Trio, Warszawa 2006, s. 56.
 7. H. Rheingold: The Virtual Community. http://www.well.com/~hlr/vcbook/.
 8. M. Podgórski: Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii. [W:] Wielka sieć. E-seje z socjologii...op.cit., s. 72.
 9. M. Castells: Społeczeństwo sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 62.
 10. P. Wallace:. Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 11. A. Armstrong, J. Hagel: The Real value of the On-line Communities. "Harvard Business Review" 1996, s. 134-142.
 12. J. Preece, D. Maloney-Krichmar, C. Abras: History of Emergence of Online Communities. http://www.ifsm.umbc.edu/ ~preece/paper/6%20Final%20Enc%20preece%20et%20al.pdf.
 13. D. Arthur, C. Sherman, D. Appel, L. Moore: Why young consumers adopt interactive technologies. "Young Consumers" 2006, Nr 2, s. 33-38.
 14. N. Yee: The Demographics, Motivations, and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. "Presence" 2006 , Nr 15/3, s. 309-329.
 15. J. Rolfe, M. Gilbert: Youth, new media, technology and communication. "Young Consumers" 2006 , Nr 2, s. 15-21
 16. C. Li: How Consumers Use Social Networks. http://www.forrester.com/go?docid=41626.
 17. S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating: Individual and neo-tribal consumption: Tales from the Simpsons of Springfield. "Journal of Consumer Behaviour" 2005, Nr 4/5, s. 330-344.
 18. M. Szpunar: Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie. [W:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L. Haber, M. Niezgoda. Wyd. Uniwersytetetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 158- 167.
 19. M. Patterson: Direct marketing in postmodernity: neo-tribes and direct communications. "Marketing Intelligence&Planning" 1998, Nr 16/1, s. 68-75.
 20. R. Kozients: Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising. "Journal of Advertising Research" 2006, Nr 9, s. 279-288.
 21. G. McWilliam: Building Stronger Brands through Online Communities. "Sloan Management Review" 2000, Nr 41/3, s. 43-54.
 22. W. Gustowski: E-Społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach emarketingowych. Złote Myśli, Gliwice 2007.
 23. M. Hughes: Marketing szeptany. MT Biznes, Warszawa 2005, s. 41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu