BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalkowski Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Promocja w Internecie w świetle przeprowadzonych badań
Promotion In Internet According to Conducted Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 539-547, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Promocja, Internet, Badania marketingowe
Promotion, Internet, Marketing research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kreowanie działalności firm w oparciu o możliwości, jakich dostarczają technologie internetowe stało się już powszechną praktyką. Dotyczy to również prowadzonej tą drogą promocji, a głównie reklamy. Przeprowadzone badania wykazały, ze firmy chętnie korzystają z dostępnego wachlarza narzędzi promocji internetowej, a szczególnie z witryny firm i produktów. Zdaniem badanych promocja w Internecie to: wysoka skuteczność, łatwość kontroli oraz oszczędność czasu i pieniędzy. (abstrakt oryginalny)

The creation of the activity of companies, based on the possibilities provided by Internet technologies, becomes the common practice. It also concerns the promotion mainly advertising, provided by the same way. The conducted research has shown that companies often make use of the available tools of Internet promotion, especially the company's and product's websites. In the respondents' opinion the internet promotion is: highly efficient, easy to control and saves time and money. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Konikowski: ABC reklamy on-line. "Magazyn Internet" 1999, nr 2. s. 52, www.mi.com.pl.
  2. J. Adamczyk: Cechy reklamy internetowej. http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk46.php.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu