BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczamer-Kłopotowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Title
Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej
Internet as a Marketing Communication Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 548-558, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe
Internet, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej odgrywa w dzisiejszych czasach coraz istotniejszą rolę. Internetowa komunikacja marketingowa to szeroki wachlarz różnych możliwości komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, zarówno w zakresie działań promocyjnych, jak i w obszarze komercyjnego wykorzystania tego medium. Za pośrednictwem Internetu przedsiębiorstwa kreują swój pozytywny wizerunek, wzbudzają zaufanie klientów, promują produkty, a także oferują możliwość ich zakupu w oparciu o rozwiniętą sieć handlu elektronicznego. Zasadnym wydaje się wniosek, iż Internet jako jedno z najszybciej rozwijających się mediów komunikacyjnych ma przed sobą ogromną przyszłość i niewątpliwie można oczekiwać jego dalszego rozwoju, a tym samym pojawiania się coraz to nowych form internetowej komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

At present, internet plays a more and more vital role as a modern medium of social communication. Internet marketing communication is a wide spectrum of various possibilities of communication between the company and its environment, which may be performed as a promotional or commercial activity. Enterprises may use internet to create positive image, to create the trustworthiness of customers, to promote products and also to offer an opportunity to buy products through electronic channels. It may be expected, that the Internet, as one of the fastest developing communication channels has a bright future and that new forms of the electronic marketing communication will appear. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Drzazga: Systemy promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006, s. 11.
 2. J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear: Promotional Strategy. Irwin, Chicago 1998, s. 23.
 3. Komunikacja marketingowa. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 13.
 4. Kompendium wiedzy o marketingu. Red. H. Mruk, B. Pilarczyk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 21.
 5. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady, metody. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 256- 257.
 6. Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE Warszawa 2004, s. 32.
 7. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 20.
 8. Ph. Kotler: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005, s. 576
 9. T. Dryl: Podstawy marketingu - wybrane zagadnienia. WSFiR, Sopot 2005, s. 117.
 10. B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 51-52.
 11. D. Kaznowski: Nowy marketing w Internecie. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 39.
 12. M. Dryka: Internet jako instrument marketingu. [W:] Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Red. W. Waszkiewicz. Wyd. AGH, Kraków 2001.
 13. A. Pabian: Promocja. Nowoczesne środki i formy. Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 76.
 14. P. Majewski: Czas na e-biznes. Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 16.
 15. G. Mazurek: Blog jako narzędzie marketingowe. "Marketing w Praktyce" 2004, nr 9. Za: www.egospodarka.pl/ 6056,Blog-jako-narzedzie-marketingowe (15.06.2009).
 16. T. Maciejowski: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 143-144.
 17. G. Leszczyński, Rynek elektroniczny jako obszar funkcjonowania przedsiębiorstw. "Świat Marketingu" 2002. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=94794; S. Mynarski: Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993, s. 9.
 18. J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 56-57.
 19. W. Grudzewski, J. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002, s. 63-64; S. Collin: Marketing w sieci. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 14-15
 20. P.Doyle: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 373-374.
 21. Logistyka on-line. Red. K. Rutkowski. PWE, Warszawa 2002, s. 170-171.
 22. A. Sznajder: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 183
 23. Oblicza Internetu. Architektura komunikacji. Red. M. Sokołowski. Wyd. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2007, s. 64.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu