BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Wykorzystanie informacji on-line w zarządzaniu marketingowym
The Use of Online Information For Marketing Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 559-566, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Informacja masowa, Zarządzanie marketingowe
Mass information, Marketing management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono paradygmat podejmowania decyzji marketingowych. Podjęto także próbę oceny użyteczności informacji on-line. Omówiono wpływ postępu technologii informacyjnej na tworzenie marketingu mix. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the paradigm of making marketing decision. An attempt was made to estimate the usefulness of online information. The impact of technology information progress on marketing mix formation was under consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 16-18.
  2. E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 47-48.
  3. F. Krawiec: Marketing w firmie przyszłości. Difin, Warszawa 2005, s. 31-33.
  4. L. Gracz: Nowoczesny system informacji marketingowej. [W:] Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 55-57.
  5. S.P. Robins, M. Coulter, R. Stuart-Kotze: Management. Prentice Hall, Scarborough 2000, s. 39.
  6. R.A. Kerin, R.A. Peterson: Strategic Marketing Problems. Prentice Hall, New Jersey 2004, s. 12.
  7. Ph. Kotler, K. L. Keller: Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey 2006, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu