BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży
Banner, Mailing And Newsletter As Internet Advertisement Tools Used by Travel Agencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 596-604, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe, Reklama w internecie, Biuro podróży
Internet, Marketing communication, Internet advertising, Travel agency
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano najbardziej popularne narzędzia internetowej reklamy produktów turystycznych, jakie w praktyce mogą wykorzystywać biura podróży. Scharakteryzowano istotę oraz podano praktyczne przykłady wykorzystania banner'ów, mailing'u oraz newsletter'ów w marketingowej działalności biur podróży w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents most popular tools of tourist products internet advertisements, which can be used in practice by travel agencies. The nature of banners, mailing and newsletters is described, as well as the examples of their practical application in Polish travel agencies marketing activity are provided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I.Michalska-Dudek: Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania serwisów internetowych w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów hotelarskich. [W:] Nowe trendy rozwoju turystyki z warsztatów badawczych instytutów i katedr turystyki i rekreacji. Red. G. Gołembski. Wyd. PWSZ, Sulechów 2008, s. 219 i dalsze.
  2. Marketing w Internecie. Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 60.
  3. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona: Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Wyd. Difin, Warszawa: 2004, s. 193.
  4. Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Wyd. Proksenia, Kraków 2004, s. 73.
  5. A. Dejnaka: CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami. Wyd. Helion One Press, Gliwice 2002, s. 133.
  6. A. Kalinowska, A. Kwaśniewski: Produkty i usługi turystyczne w Internecie. Google 2008, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu