BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarabasz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola komunikacji z e-klientem sektora bankowego w dobie kryzysu
The Role of Communication With Banking Sector E-Customer in the Time of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 605-611, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe, Klient
Internet, Marketing communication, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą oceny modyfikacji komunikacji wybranych instytucji sektora bankowego w Polsce, jaka zaszła pod wpływem kryzysu. Dekoniunktura zmusiła wiele przedsiębiorstw do zmiany działań nie tylko o charakterze operacyjnym, ale również taktycznym i strategicznym. Jedną z szybko wdrażanych zmian była modyfikacja stosowanych dotychczas przekazów (promowanie produktów o charakterze oszczędnościowym zamiast kredytowym), kanałów komunikacji (preferencyjne traktowanie Internetu jako medium) i wyboru odbiorców przekazu (drenaż grupy e-klientów). (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt of evaluation of modification introduced into communication used within banking sector in Poland under the influence of world financial crisis. Recession has changed not only operational company's activities, but also tactical and strategic ones. One of quickly implemented changes was modification of used so far communication (promotion of saving products instead of credits), communication channels (internet as a preference treated medium) and communication receivers (penetration of e-customers segment). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Mierżyńska: Za każdym razem jest inaczej. "Puls Biznesu" z dnia 4 lutego 2007, s. 20-21.
  2. A. Edgecliffe-Johnson, T. Bradshaw: Marketers face a hard sell. "Financial Times", 19 listopad 2008.
  3. M. Ostrowski: Oprocentowanie kredytów rośnie., http://www.finanse.egospodarka.pl/34926,Oprocentowanie-kredytowrosnie, 1,48,1.html.
  4. R. Anam: Oprocentowanie lokat a stopy procentowe. http://www.finanse.egospodarka.pl/38986,Oprocentowanie-lokata- stopy-procentowe,1,48,1.html.
  5. H. Kochalska: Reklamy banków odporne na kryzys. http://www.dziennik.pl/gospodarka/wsj/article291411/ Reklamy_bankow_odporne_na_kryzys.html.
  6. A. Tarabasz: Communication on-line comme source de compétitivité dans le secteur bancaire. [W:] La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d'Europe. Conséquences pour le développement et la cohésion de l'UE. Red. C. Martin, J. Tomidajewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 56.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu