BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Title
Promocja miasta za pomocą wydarzeń na przykładzie Gdyni - Case Study
City Promotion by Events. Gdynia Example - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 624-631, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Promocja miasta, Rynek turystyczny
City promotion, Tourism market
Note
streszcz., summ.
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
W artykule przedstawiono promocję miasta Gdyni głównie na rynkach turystycznym i biznesowym. Zaakcentowano przede wszystkim rolę wydarzeń. Zidentyfikowano również główne segmenty rynku dla działań promocyjnych podejmowanych przez miasto Gdynię. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the promotion of Gdynia city on the tourism and business markets mainly. The role of events is especially emphasized. The main market segments for promotional activities undertaken by city of Gdynia are identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Grzybowski: Port morski - budowanie marki firmy na rynku globalnym B2B (na przykładzie portu w Gdyni). [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 63-70.
  2. M. Grzybowski: Sezon na rejsy. "Polska Gazeta Transportowa" 2009, nr 19, s. 5.
  3. M. Grzybowski: Attractive Gdynia. "The Warsaw Voice" z dnia 20.05. 2009, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu