BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej
Business Tourism Products as Tools of Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 632-638
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Turystyka biznesowa, Komunikowanie marketingowe
Business tourism, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie wybranych produktów turystyki biznesowej w aspekcie ich wykorzystania w komunikacji marketingowej. W pierwszej części przybliżono problematykę turystyki biznesowej i jej produktów. Następnie omówiono przemysł targowy oraz turystykę korporacyjną w aspekcie ich zastosowania w działaniach komunikacji marketingowej. Na koniec przedstawiono studium przypadku kampanii marketingowej "Sześć zmysłów" Polskiej Korporacji Targowej, w której jako narzędzie komunikacji marketingowej wykorzystano event, będący produktem turystyki korporacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is presenting chosen products of business tourism in the aspect of their usage in marketing communication. In the first part the business tourism and its main products are presented. Further on exhibition industry and corporate tourism are characterized in the aspect of their implementation in marketing communication. At the end the Polish Trade Fair Corporation "Six Senses" marketing campaign is presented. In this campaign event (the product of corporate tourism) was used as a tool of marketing communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s .9.
  2. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 181.
  3. R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 10.
  4. M. Sidorkiewicz: Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce. [W:] Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Wyd.o Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279.
  5. H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej. [W:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 52.
  6. A. Czarnecki: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. PWE, Warszawa 2003, s. 17.
  7. S. Wilmańska-Sosnowska: Komunikacja marketingowa jako element przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 548.
  8. Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 284.
  9. M. Sidorkiewicz: Turystyczny przemysł wystawienniczy jako nowoczesny instrument przekazu informacji turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 247.
  10. Turystyka. Red. W. Kurek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 304.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu