BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Mariola (Uniwersytet Gdański)
Title
System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego
System of Visual Identification in Creation of the Tourist Area Brand
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 656-665, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Identyfikacja klienta, Rynek turystyczny, Wizerunek miasta
Customer identification, Tourism market, City image
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na wizerunek regionu składają się wrażenia, doznania i uczucia, które wywołuje on w otoczeniu. Wizerunek regionu nie jest czymś statycznym i trwałym, ale można go ciągle poprawiać, czyli kształtować i zmieniać. System identyfikacji wizualnej to element komunikacji marketingowej, którego nie powinien pomijać region przy kształtowaniu czy modyfikowaniu swojej tożsamości. Stanowi on jeden z filarów tożsamości miejsca, dając podstawę do kreowania i utrwalania wizerunku w sposób świadomy. Dlatego też przy konstruowaniu identyfikacji wizualnej należy dołożyć wszelkich starań, aby powstające u klientów skojarzenia utrwalały wizerunek, na jakim zależy obszarowi i umacniały przewagę konkurencyjną miejsca w wymiarze komunikacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The region's image consists of impressions, experiences and feelings it evokes in the surrounding. The region's image is not something stable and permanent, it can be continuously improved, meaning developed and changed. The visual identity is a part of marketing communication, which no tourist place should ignore during forming or modifying a strategy. It is one of the most important parts of a general identity and gives foundations (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 108.
 2. J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 12.
 3. G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 14.
 4. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 83.
 5. J. Szocki: Wizerunek firmy w mediach. Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008, s. 12.
 6. E. Nawrocka: Kreowanie wizerunku obszaru recepcji turystycznej - wybrane problemy. [W:] Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast. Red. A. Szwichtenberg, Zeszysty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s. 54.
 7. A. Malewicz-Pełczyńska: System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej. [W:] Zarządzanie i Marketing. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium" nr 1, Gniezno 2007, s. 23. http://www.gwshm.edu.pl/ebooks/zeszyt1/Art2.pdf.
 8. S. Anholt: Brands beyond business. The Brands Lecture 2005. http://www.britishbrandsgroup.org.uk/library/ download/45dd81174dcf3, s. 4.
 9. H. Beckwith: Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 113.
 10. S. Anholt:. Sprawiedliwość marek. Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 7-8.
 11. A.M. Zawadzka: Dlaczego przywiązujemy się do marki? GWP, Gdańsk 2006, s. 7.
 12. M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 96.
 13. J. Kall: Jak zbudować silną markę od podstaw. Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 27-28.
 14. W. Budzyński: Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki. Poltext, Warszawa 2008, s. 144.
 15. M.A. Boruc: Marka dla Polski. POTparcie dla turystyki. [W:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski. Red. J. Walasek. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-45.
 16. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005, s. 249-250.
 17. M. Sandecki: Województwo pomorskie ma własne logo. "Gazeta Trójmiasto" z dnia 27.06.2007. http://miasta.gazeta.pl/ trojmiasto/1,35612,4257131.html?skad=rss.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu