BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiażewicz Joanna (Politechnika Rzeszowska)
Title
Reklama w komunikacji marketingowej gmin
Advertisement in Municipalities Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 692-700, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Reklama, Komunikowanie marketingowe, Gmina
Advertising, Marketing communication, District
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule omówiono znaczenie reklamy w komunikacji marketingowej gmin i możliwości oraz cele jej zastosowania. Ponadto zaprezentowano wyniki badań na temat zakresu i celów wykorzystania reklamy skierowanej do wybranych grup w otoczeniu na przykładzie gmin w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the importance of advertisement in marketing communication on the level of municipalities and it provides possible use of such communication. Additionally, it presents the research results which reflect the scope and purposes of advertisement aimed at the selected target groups on the example of the municipalities which belong to Podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 88-89.
  2. P. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym - mapa drogowa wyższej efektywności. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2008, s. 156.
  3. J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 164.
  4. B. Gajdzik: Promocja w gminach - teoria a praktyka. "Marketing i Rynek" 2000, nr 10, s. 20-21.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu