BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola dokumentu elektronicznego w realizacji usług publicznych
The Role of the Electronic Document in the Realization of Public Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 99-107, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Dokumentacja elektroniczna, Usługi publiczne
Electronic documentation, Public services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Świadczenie różnego rodzaju usług, niezależnie od ich typu, wymaga dokumentowania zdarzeń towarzyszących procesowi ich realizacji. Są to wymagania prawne oraz wymagania wewnętrzne organizacji/firmy świadczącej usługę (na przykład związane z systemem zapewnienia jakości). Gromadzony jest zbiór dokumentów, które są związane z realizacją usługi np.: zamówienie, potwierdzenie zamówienia, oświadczenia, faktury itp. Dokumenty te stanowią dowód różnego rodzaju zdarzeń i mają podstawową cechę jaką jest autentyczność i niezaprzeczalność ich pochodzenia. Mogą więc stanowić obiektywny i skuteczny prawnie dowód w ewentualnej procedurze wyjaśniającej (np. sądowej). Należy podkreślić, że niezaprzeczalność i autentyczność poszczególnych elementów dokumentacji wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności do konkretnej osoby może być zapewniona jedynie za pomocą podpisu, a poprzez zrównanie w skutkach prawnych podpisu odręcznego z podpisem elektronicznym, również za pomocą elektronicznej formy podpisu (czyli podpisu elektronicznego). (fragment tekstu)

Organs of public administration in Poland were regulatory beholden to realize exchanging information with a client in an electronic form. It means that a petitioner is able to settle cases that are in competences of an office by using information data carriers or the ways of electronic communication. Nowadays, when the technological development is advanced, information is the most important aspect of global economy, and free access to needed information makes companies more competitive. Although the act concerns for work of offices, we need to note, that electronic communication is not only limited to the relation office- customer. It can also be realized in contacts business to customer - B2C, and business to business - B2B. A common known way of exchanging information, negotiating, realizing deals and executing pretensions between partners in different domains of life are electronic papers, so it is important to make them believable and irrefutable. The task is closely contained with definitions of an electronic paper, an electronic signature and an electronic service. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bral W.: Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, wyd. Difin W-wa 2008.
  2. Podpłoński R., Popis P.: Podpis elektroniczny Komentarz, wyd.Difin 2004.
  3. http://www.ebstream.com
  4. http://www.mg.gov.pl
  5. http://www.epuap.mswia.gov.pl
  6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu