BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zarządzanie zasobami informacji statystycznej z wykorzystaniem miary ilości informacji strukturalnej
The Management of Statistic Informacion Resources With the Use of the Measurement of Quantity of Informacion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 289-306, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Zarządzanie informacją
Information management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca rola informacji służącej zarówno instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom jak i pojedynczym jednostkom, sprawia, że wzrasta popyt na wiarygodną, aktualną i dobrą jakościowo informację statystyczną. Istotne jest odrzucenie szumów informacyjnych i wybór tych informacji, które z punktu widzenia finalnego użytkownika stanowią informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji, gdyż rosną koszty złych decyzji (lub zaniechania decyzji) jako konsekwencji niskiej jakości informacji otrzymanych przez decydentów. Nadrzędnym kryterium w selekcji informacji powinny być subiektywne poglądy i postawy poszczególnych odbiorców informacji. Jednakże w wielu procesach badawczych, szczególnie o charakterze eksploracyjnym, użytkownik informacji wynikowych nie jest do końca ściśle określony. (fragment tekstu)

The proposed criterion for table ranking allows for table arrangement by the numeric values that describe the state of the examined objects. The established arrangement may be an initial step in table ranking that provides information in an objectively established hierarchy. This allows analysis and utilisation of result information in a systematic way. The  - measure can also be used to adequately "portion" information in the process of information transfer to the end users. The criterion for table arrangement will contribute to the enhancement and rationalisation of the data processing and interpretation processes by public statistical offices responsible for information publishing. The main aim of the article was to formulate a measure (-measure) to determine an amount of information. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Kukuła K. 1996: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wyd. Edukacyjne; Kraków.
 2. Kuriata E. 2001: Teoria informacji i kodowania, Oficyna Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.
 3. Oleński J. 2006: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
 4. Przybyszewski R., Wędrowska E. 2005: Algorytmiczna teoria entropii, Przegląd Statystyczny nr 2, tom 52, s. 85-102, Warszawa.
 5. Rószkiewicz M., Wędrowska E. 2004: Datalogiczna koncepcja ilości informacji strukturalnej w analizie zależności, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 533, s. 49-62, Warszawa.
 6. Stefanowicz B. 1995: Infologiczne aspekty systemów informacyjnych; Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zeszyt 2.
 7. Stefanowicz B.1996: Różnorodność informacji; Wiadomości Statystyczne nr 4, GUS, Warszawa.
 8. Stefanowicz B.2001: Informatyka statystyczna; Wiadomości Statystyczne nr 6, GUS, Warszawa.
 9. Sundgren B. 1973: An infological approach to data bases; Skriftserie Statistiska Centralbyran, Lund, Sztokholm.
 10. Szreder M. 2008: O znaczeniu tajemnicy statystycznej dla jakości badań ilościowych, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4340_PLK_HTML.htm
 11. Wędrowska E. 2003: Datalogiczna miara ilości informacji strukturalnej jako instrument zarządzania zasobami informacji statystycznej, Prace Naukowe AE Wrocław nr 975.
 12. Wędrowska E., Forkiewicz M. 2005: Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 21, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu