BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Konrad (Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej)
Title
Uwarunkowania zmian w kierunku zarządzania procesowego w Poczcie Polskiej na przykładzie logistyki pocztowej
Determinants of Changes in the Process Management in Polish Post Based on Postal Logistics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 425-437, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Zarządzanie, Logistyka
Management, Logistics
Note
streszcz., summ.
Company
Poczta Polska
Abstract
Poczta Polska (PP), stojąc w obliczu poważnych zmian wewnętrznych (program naprawczy, nowa strategia rozwoju, komercjalizacja, itd.), jak i w jej otoczeniu (finalne otwarcie rynku, coraz silniejsza konkurencja, wzrost wymagań rynku, itd.), musi przeanalizować także zmiany w filozofii zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł stanowi postulat zmian idących w kierunku zarządzania procesowego w kluczowym dla PP obszarze: logistyki pocztowej (sfera fizycznego przepływu przesyłek w systemie logistycznym). (fragment tekstu)

The paper postulates replacement of traditional (functional) management of postal logistic processes in Polish Post by process management. The assumptions of both management methods have been compared with respect to logistic processes. It has been indicated that the traditional management of postal logistics in Polish Post might lead to ineffectiveness. The set of necessary actions to be undertaken has been identified and discussed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartczak I.D., Porządki w procesach, "CXO" 2001, nr 1, [@]: www.ceo.cxo.pl,
  2. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2008.
  3. Michalski K., Logistic support system in Polish Post, (w:) Scientific Journal No. 482, Service Management Vol. 2, Szczecin University Press, Szczecin 2008.
  4. Michalski K., Powiązanie procesu logistycznego Węzła Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej z innymi procesami operatora, (w:) Zeszyty Naukowe "Logistyka i Transport" nr 6, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocław 2008.
  5. Nowocień A., Personel jako instrument kształtowania celów marketingowych PP, praca doktorska napisana pod kierunkiem A. Panasiuka, US WZiEU, Szczecin 2007.
  6. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. B. Filipiak i A. Panasiuka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. Staszkiewicz R., Przymus reformowania, "CXO" 2001, nr 11, [@]: www.ceo.cxo.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu