BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczak Krystyna (Poczta Polska)
Title
Informacja i wiedza jako czynniki poprawy konkurencyjności Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych
Information and Knowledge as the Factors of Achieving Competition Supremacy by Poczta Polska on the Postal Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 439-451, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Informacja, Wiedza, Konkurencyjność
Information, Knowledge, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Poczta Polska
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa usługowe, które chcą się rozwijać i skutecznie poprawiać pozycję na rynku, muszą permanentnie analizować czynniki wpływające na poprawę konkurencyjności prowadzonej działalności. Poczta Polska jako jeden z wielu podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gospodarce rynkowej w warunkach postępującej liberalizacji rynku usług pocztowych, stanęła przed koniecznością zmiany paradygmatów swego działania. Wynikają one z wpływu otoczenia regulacyjnego a przede wszystkim z wymogów konkurencyjnego rynku usług pocztowych. W dobie funkcjonowania operatora narodowego w warunkach społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej istotną funkcję pełnią elementy informacji i wiedzy. Niezbędna jest dalsza transformacja dotychczasowych relacji operatora pocztowego z rynkiem. Wspomniana problematyka a także wybrane dotychczasowe zachowania operatora wpływające na poprawę konkurencyjności jego działalności na polskim rynku usług pocztowych i propozycje zmian zmierzające do wdrożenia zarządzania informacją i wiedzą w Poczcie Polskiej, stanowią treść artykułu. (fragment tekstu)

This article contains information about importance the impact knowledge management of Poczta Polska. There was expressed the problem necessity internal changes taking into account the development Information Society and Economy Based on Knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brdulak H.iJ.: Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000.
 2. Drab-Kurowska A., Sondej T.: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych", praca zbiorowa pod redakcją B. Filipiak i A. Panasiuka, /w/ Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
 3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
 4. Gutowski T., Oniszczuk - Jastrząbek A.: "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jako element ich konkurencyjności", /w/: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 5. Mazur J.: "Orientacja przedsiębiorstw usługowych na wiedzę a orientacja przedsiębiorstw przemysłowych na wiedzę", /w/: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 6. Muszyński C.: Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 7. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 8. Porter M.E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Starski K.: "Metody klasyfikacji systemów zarządzania wiedzą", [w:]. Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją L.Kiełtyki, Difin, Warszawa 2008, s.262-268.
 10. Stańczak K.: rozprawa doktorska pt. "Oddziaływanie otoczenia na rynkowe zachowania Poczty Polskiej w segmencie przesyłek" w 2008 roku, przygotowana pod kierunkiem naukowym Prof. US dr hab. Henryka Babisa.
 11. www.mt.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu