BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa hotelarskiego w dobie społeczeństwa informacyjnego - wybrane aspekty
The Competetive Advantage of Hospitality Enterprises in the Information Society. Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 505-513, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Hotelarstwo, Społeczeństwo informacyjne
Competitive advantage, Hotel industry, Information society
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu zatem jest próba wykazania, że w dobie społeczeństwa informacyjnego najważniejszym (aczkolwiek nie jedynym) czynnikiem kształtującym konkurencyjność przedsiębiorstw hotelarskich są jego pracownicy, z ich wiedzą i umiejętnościami. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach społeczeństwa informacyjnego zdeterminowana jest przez umiejętne gromadzenie i praktyczne wykorzystanie informacji, a to z kolei zależy od kompetencji pracowników.(fragment tekstu)

The paper describes the essence and importance of competitiveness in information society. Particular attention is given to the human resources and its role in enhancing competitive advantage in hospitality enterprises.(short original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamowicz J., Wolak G.: Jak być hotelarzem. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
  2. Barney J.: Firm Resources and Sustained Competetive Advantage. Journal of Management 1991, nr 17.
  3. Godziszewski M.: Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Red. M. Stankiewicz. TNOiK Toruń 1999.
  4. Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
  5. Organizacja pracy w hotelarstwie, red. D. Pląder. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2001.
  6. Puczkowski B.: Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
  7. Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A., Key Issues in Defining ald Analysing the Competitiveness of a Country, University of Tartu, 2000.
  8. Skrzypek A.: Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w społeczeństwie informacyjnym [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin 2007, Tom I. THE
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu