BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewicz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Internet jako kanał dystrybucyjny wspomagający działanie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych
Internet as Distribution Channel Supporting Enterprise Activities on the Tourist Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 515-528, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Keyword
Internet, Rynek usług turystycznych, Przedsiębiorstwo turystyczne, Kanały dystrybucji
Internet, Tourism services market, Tourist enterprises, Distribution channels
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo turystyczne wykorzystuje Internet jako instrument zapewniający przesył większej ilości informacji do większego grona potencjalnych klientów, umożliwiając przy tym odpowiednie dopasowanie treści do ich bieżących potrzeb. Prawie natychmiastowa aktualizacja katalogów on-line, daje możliwość szybkiego przystosowania oferty do istniejących trendów, tworząc tym samym większe szanse na przyciągnięcie kolejnych klientów. Internet staje się narzędziem modyfikującym dotychczasowe relacje między uczestnikami transakcji, tworząc nowy kanał komunikacji gwarantujący bezpośrednie dotarcie do konsumentów i zbieranie dokładnych informacji o ich preferencjach u samego źródła. Konsumenci mogą w dowolnej chwili dotrzeć do informacji o ofercie, zapoznać się z cenami i charakterystyką poszczególnych usług. Sprawnie działające kanały dystrybucyjne w znacznym stopniu wpływają na rozwój przedsiębiorstw turystycznych i ich silniejszą pozycję na rynku.(fragment tekstu)

The article describes the importance of Internet as a essential channel of distribution, for the enterprises functioning on the tourist services market. It shows the Internet as a tool that changes the existing relations between transaction participants mostly by creating a new communication channel, that guarantees direct consumers attainment, as well as by enabling information collection about their preferences.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1998.
 2. Diagnoza Społeczna 2005, Red. nauk. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2006.
 3. Gazeta Wyborcza z dnia 29 marca 2004 r.
 4. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1982.
 5. Gregor B., Stawiszyński M., e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 6. "Internetowa turystyka dobrze się sprzedaje", Z. Domaszewicz, Gazeta Wyborcza z dnia 15 lipca 2006 r.
 7. Panasiuk A., Wspomaganie dystrybucji usług turystycznych technikami teleinformatycznymi, w: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej. Red. A. Rapacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Rzeczpospolita z dnia 17 lutego 2006 r.
 9. Tokarz A., Internet jako instrument promocji usług turystycznych, w : Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej. Red. A. Rapacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. Tourism Intelligence International, "A New Tourism Scenario - Key Future Trends", marzec 2003.
 11. "Wakacje kupujemy w styczniu", Gazeta Prawna z dnia 8 lutego 2006 r.
 12. www.egospodarka.pl.
 13. www.gemius.pl.
 14. www.mediarun.pl.
 15. www.mediarun.pl.
 16. www.wakacje.pl.
 17. www.wirtualnemedia.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu