BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
Powiązania między handlem elektronicznym, biznesem elektronicznym oraz gospodarką elektroniczną
Connections between Electronic Commerce, Electronic Business and Electronic Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 549-562, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Keyword
Handel elektroniczny, Gospodarka cyfrowa, Biznes elektroniczny
e-commerce, Digital economy, e-business
Note
summ.
Abstract
Gospodarka Polski coraz bardziej staje się zależna od rozwoju gospodarki elektronicznej. Widoczny wzrost gospodarczy oraz szybko rozwijająca się gospodarka, wymagają określonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym (zarówno w tzw. sektorze B2B, jak i B2C). Wzrastają wymagania dotyczące elektronicznych narzędzi umożliwiających szybką i niezawodną realizację transakcji gospodarczych oraz masową wymianę danych. To one w konsekwencji będą wspomagać konkurencyjność produktów i dalszy rozwój gospodarczy.(fragment tekstu)

The article presents an attempt to systematize the notions of electronic commerce, electronic business and electronic economy. In the literature we can find many definitions, but many of them are misinterpretation or else they apply these notions interchangeably. The development of the IT sector has been cause of many changes in the processes occurring among organizations and inside them, as well as in the relations with customers. The basic processes (e.g. promotion, service of orders, payment) can be executed electronically thus facilitating the functioning of the company. However, the government administration has large arrears in this field. The adjustment to the requirements of the information society, as well as of the modern companies, will necessarily take a lot of time.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci C. L.: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2003.
 2. Analiza obowiązującego stanu prawnego z punktu widzenia możliwości wykorzystania istniejących regulacji prawnych w transakcjach zawieranych metodami elektronicznymi oraz proponowane kierunki rozwiązań prawnych. Brak autora, Sprawozdanie Międzyresortowego Zespołu do spraw handlu metodami elektronicznym. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r., http://www.mg.gov.pl.
 3. Brzozowska M.: Marketing w Internecie. Praca zbiorowa pod red. M. Daszkowskiej: Marketing. Ujęcie systemowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
 4. Combe C.: Introduction to e-business, management and strategy. Amsterdam- Boston-Heidelberg-Londyn-Nowy Jork-Oxford-Paryż 2006.
 5. Definicja handlu elektronicznego. (brak autora), Ministerstwo Gospodarki, 20.06.2002, http://www.mg.gov.pl.
 6. Domaszewicz Z.: Polkomtel liczy na podpis elektroniczny. Gazeta.pl, 22.06.2006, http://gospodarka.gazeta.pl.
 7. ePolska - Plan działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 (brak autora). Ministerstwo Gospodarki.
 8. Gontarek K.: PayPal po polsku i w złotówkach. 13.10.2006. Dziennik Internautów. http://di.com.pl.
 9. Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź 2002.
 10. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Wydawnictwo K.E. Liber s.c., Warszawa 2001.
 11. Koralewski M.: Apetyt na informację. 22.02.2007. e-fakty.pl, http://e-fakty.pl.
 12. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik Europejski. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.
 13. Materiały z Konferencji na temat informatyzacji Państwa, (brak autora), 25.01.2007, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4407.
 14. Piotrowski A. J.: Gospodarka elektroniczna. /w:/ Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Pod red. W. Cellary, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Warszawa 2002.
 15. Wawszczyk A.: E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2003.
 16. Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu