BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Hanna (Instytut Łączności), Nierebiński Roman (Instytut Łączności)
Title
Zakres wykorzystania nowych technologii informatycznych województwa lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego
Firm's Use of New Technology in the Lublin Voivodeship, Warsow Voivodeship and Province of West Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 645-657, rys., tab.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Nowe technologie, Telekomunikacja
High-tech, Telecommunication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W 2008 roku Instytut Łączności przeprowadził ogólnopolskie badanie biznesowych użytkowników Internetu - ogółem zrealizowano 1665 ankiet. Raport z badań pokazuje, w jaki sposób firmy mające już dostęp do Internetu używają nowych technologii, a ujęte w nim statystyki ujmują to globalnie. Prezentowany poniżej "statystyczny opis" używania przez firmy nowych technologii pokazuje to w ujęciu regionalnym, dla wybranych obszarów o różnej historii i o różnym potencjale gospodarczym - województwa lubelskiego, mazowieckiego i zachodnio-pomorskiego. Zaprezentowane wskaźniki dla tych regionów obliczone zostały z wykorzystaniem bazy danych powstałej w wyniku wspomnianego wyżej badania, a przytoczone (statystycznie) istotne korelacje zwymiarowane zostały wartościami współczynników korelacji liniowej Pearsona (przedział ufności < 0,05). (fragment tekstu)

This article describes the use of new technologies by firm Internet users in selected regions of Poland: lublin voivodeship, warsow voivodeship and province of west pomerania. Cited statistics relating to various aspects of the use of business computers, the Internet and mobile telephony. This paper skows also the correlation coefficients which show a statistically significant relationship between the use of new technology and business attributes. The results obtained were used in a national survey firm, completed in 2008 by the Institute of Communications. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu