BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wildowicz-Giegiel Anna (Bialystok University, Poland)
Title
The Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility in Polish Enterprises
Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 145-158, rys., tab., bibliogr. s. 158
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Business ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Idea społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility - CSR), wraz z różnymi sposobami jej realizacji, stanowi relatywnie nową koncepcję, zyskującą systematycznie na popularności ze względu na potencjalne ekonomiczne, ekologiczne i społeczne korzyści jakie ze sobą niesie. Obszary szczególnie godne zainteresowania, z punktu widzenia konkurencyjnych korzyści związanych z CSR, obejmują relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Od umiejętności zbudowania prawidłowych relacji z różnymi grupami interesariuszy zależy wysokość osiąganych zysków, wizerunek, lojalność oraz poziom zaufania wobec przedsiębiorstwa, co okazuje się przesądzać o konkurencyjności firmy, a zarazem gospodarki narodowej jako całości w perspektywie długiego okresu. Celem artykułu jest przedstawienie implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach przez pokazanie przykładów dobrych praktyk podejmowanych w tym zakresie. Niestety, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw koncepcja CSR wydaje się wciąż odgrywać drugorzędną rolę. Jednak nie może być bagatelizowana w odniesieniu do polskiej gospodarki, która aspiruje ku temu, aby stać się co najmniej tak konkurencyjna, jak większość gospodarek 15-EU. (abstrakt oryginalny)

The idea of Corporate Social Responsibility, including its various practical aspects, is a relatively new concept, systematically becoming more and more popular in EU-27 because of potential economic, environmental and social benefits which it can bring. Areas that seem worth focusing from the point of view of possible competitive gains from CSR, concern good relations with both internal and external stakeholders. The ability to build proper relations helps to increase profits, reduce costs or enhance image, loyalty and trust among stakeholders which seems to be decisive for long term competitiveness of given enterprise or the whole economy. The paper investigates the implementation of concept of CSR in Polish economy. The author presents the examples of socially responsible firms and good practice which are undertaken in the analyzed area. Unfortunately, in case of many small and medium enterprises CSR still remains a peripheral concern. The importance of CSR cannot be underestimated in case of the whole Polish economy that aspires to be as competitive as the other Western EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyński W. 1997. Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy. Poltex, Warszawa.
 2. Ciepiela D., Orłowski K. 2008. Wrażliwość po polsku. Nowy Przemysł, 7-8.
 3. Ciżla A. 2008. Chcesz wdrażać- zrozum. Nowy Przemysł, 7- 8.
 4. Communication from the Commission on the European Competitiveness Report 2008. 2008. Commission of the European Communities, Brussels.
 5. Corporate Social Responsibility in Poland. Baseline Study. 2007. United Nation Development Programme, Warsaw.
 6. Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development. 2002. European Commission, Brussels.
 7. CSR and Competitiveness. European SMEs' Good Practice. National Report Poland. 2007. EEDRI, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 8. Erhard L. 1964. Wohlstand fur alle. 8 th ed. Econ Verlag. Dusseldorf-Wien.
 9. European Competitiveness Report 2008. 2008. European Commission. Brussels.
 10. European SMEs and Social and Environmental Responsibility. 2002. Observatory of European SMEs, 4, European Commission.
 11. Fiedler G. 2008. Interview. A Question of Values and Diversity. EU Commissioner Gu nther Verheugen on Corporate Social Responsibility. European Agenda, 3.
 12. Friedman M. 1970. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, September 13.
 13. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 2001. Commission of the European Communities.
 14. Kuraszko I., Rok B. 2007. Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia Społeczna. Teksty 2007, 7.
 15. Opportunity and Responsibility. How to Help More Small Businesses to Integrate Social and Environmental Issues Into What They Do. 2007. European Commission. Brussels.
 16. Pogonowska B., Wojtasiewicz L. 2008. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań.
 17. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki. 2009. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 18. Report of the Round Table on Fostering CSR Among SMES'. 2003. European Multi-stakeholder Forum on CSR, European Commission, Brussels.
 19. The European Cartography on CSR. Innovations, Gaps and Future Trends. 2006. The European Network on CSR. Brussels.
 20. White A.L. 2006. Business Brief: Intangibles and CSR. Business for Social Responsibility. San Francisco.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu