BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skopowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nadzór bankowy w Unii Europejskiej a systemy raportowania banków
The Reporting Systems of Banks in the Context of the EU Banking Supervision
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 74-80
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Nadzór bankowy, Raportowanie
Bank supervision, Reporting
Note
summ.
Abstract
Konieczność nadzorowania instytucji kredytowych nie budzi najmniejszych wątpliwości niezależnie od kraju, w którym instytucje te działają. Nie oznacza to jednak, że istnieje consensus w kwestii rozwiązań szczegółowych w zakresie tego nadzoru. Wątpliwości może budzić przykładowo to, który kraj - macierzysty czy goszczący - powinien nadzorować daną instytucję kredytową działającą transgranicznie (home v.ę. host country contro!). Różne są modele umieszczenia nadzoru bankowego w strukturach organów państwowych - kompetencje te może posiadać bank centralny lub oddzielna instytucja nadzorująca. Ponadto instytucji nadzorujących instytucje kredytowe może być wiele i mogą dzielić się kompetencjami, a z drugiej strony instytucja nadzorująca może być wspólna dla różnych instytucji finansowych. Co więcej, poszczególne kraje wymagają od nadzorowanych instytucji kredytowych rozmaitych raportów, czy to na potrzeby wyznaczania adekwatności kapitałowej, czy oceny sytuacji finansowej banków, czy wreszcie w ramach statystyki pieniężnej i bankowej niezbędnej do prowadzenia polityki pieniężnej. Minionych dziesięć lat, choćby ze względu na fakt przyjęcia wspólnej waluty euro, przyniosło wiele zmian w tym zakresie w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie zostało poświęcone krótkiej prezentacji i ocenie obecnych rozwiązań dotyczących nadzoru bankowego. (fragment tekstu)

Analyzing the results of introducing in the European Union two different reporting systems - COREP (Common Reporting related to Capital Adequacy Directive) and FINREP (Financial Reporting) it is possible to make some comments related to the efficiency of the banking supervision framework. The first is that, when the project is introduced on a voluntary basis it's effects are not satisfactory (FINREP in general). The second comment is, when supervision allow many national modifications to the reporting system, just like in the FINREP non-core information, result is that the information is not comparable at the EU level. But on the contrary, when the reporting system is introduced on the obligatory basis and without serious national discretions, like COREP, information is much more comparable. Unfortunately decentralization of the banking supervision in the EU and the lack of the C-EBS powers to impose banking supervision solutions are the obstacles almost impossible to avoid. That is the main reason why the efficiency of the part of banking reporting systems in EU is limited. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rynek papierów wartościowych strefy euro. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 84 89.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu