BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więznowski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Cele banków centralnych w świetle obecnego kryzysu - rewizja założeń
Central Bank Goals In the Light of Present Crises - Revision of Principles
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 88-95, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Gospodarka, Kryzys gospodarczy
Banking, Economy, Economic crisis
Note
Summ.
Abstract
Obecny kryzys stanowi wyzwanie dla wszystkich instytucji kształtujących politykę gospodarczą. Wśród tych instytucji kluczowa rolę odgrywają banki centralne. Ich aktywne włączenie się w przeciwdziałanie kryzysowi oznacza rewizję realizowanych dotychczas celów. Tym bardziej że przynajmniej niektóre z banków są współodpowiedzialne za wywołanie obecnego kryzysu, przy czym niepoślednią rolę w popełnieniu błędów odegrało wąskie zakreślenie realizowanych przez banki centralne celów. (fragment tekstu)

The article evaluates central bank goals against present financial crises. First the conservative goals are presented. Then it is shown how this goals could be the source of spcculative booms and could lead to present crises. With this background some of central banks actions during crises are described and compared to principles. The result is rethinking of the goals and an outline of changes needed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. W. Poole: Monetary Aggregates and monetary policy. W: The Evolution of Monetary Policy and The Federal Re ser w System Over the Past Thirty Years. Red. R. Kopcke, L. Brownc. Conference Scries No. 45, Fcderal Reserve Bank of Boston 2000. s. 18.
 2. F.S. Mishkin: What Monetary Policy Can and Cannot Do. W: Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms. Yienna 1997, s. 57.
 3. C. Pfister: Monetary, Inflation and Exchange Rate Targeting. W: Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms. Vienna 1997, s. 35.
 4. A. Więznowski: Neutralność pieniądza a zadania współczesnych banków centralnych. SGH, Zeszyt Naukowy 41, Warszawa 2004, s. 30.
 5. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. PWN, Warszawa 2002, s. 382.
 6. R .W. Hafer: What Remains of Monetarism. Federal Reserve Bank of Atlanta Economie Review 2001,s.41.
 7. A. Więznowski: Neutralność pieniądza a zadania współczesnych banków centralnych. SGU, Zeszyt Naukowy 41, Warszawa 2004, s. 37.
 8. Ic, T. Ling: Yariations in effects ofmonetary policy on stock market returns in thepast four decades. Review of Financial Economics, Elsevier 2006, vol 15(4), s. 331-349.
 9. D. Bredin i inni: UK Stock Returns and the Impact ofDomestic Monetary Policy Shocks. Journal of Business Finance and Accounting. Blackwell Publishing 2007, vol. 34 (5 6), s. 872 888.
 10. Shiu-Sheng 1 lan: Does Monetary Policy Have Asymmetric EJfects on Stock Returns? Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing 2007, vol. 39 (2-3), s. 667-688.
 11. The New Monetary Policy. Red. P. Arestis i inni. University of Cambridge 2005, UK, s. 68.
 12. A. Więznowski: Poziom rezerw walutowych Polski na tle wybranych krajów świata. W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Red. J. Sokołowski, Z. Przybyła. AE we Wrocławiu 2007, s. 408-416.
 13. A. Więznowski: Mnożnik kreacji pieniądza a systemy finansowe wybranych rynków wschodzących. [W:] Rynki finansowe wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański 2003, s. 280-299.
 14. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniadza, bankowości i rynków finansowych. PWN, Warszawa 2002, s. 656.
 15. Concepts of Money. Red. G. Ingham. University of Cambridge, UK 2005, s. 518.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu