BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziwago Leszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości: pomiędzy partnership banking a killer banking?
The Status of Public Trust Institution in Modern Banking: Between Partnership Banking and Killer Banking
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 125-133, rys.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Gospodarka, Instytucje ekonomiczne
Banking, Economy, Economic institutions
Note
summ.
Abstract
Dotychczas dość powszechnie używanym zwrotem opisującym status instytucji bankowej w gospodarce i społeczeństwie było stwierdzenie: "bank - instytucja zaufania publicznego". Jednak kryzys finansowy w wymiarze makroekonomicznym, a funkcjonowanie poszczególnych instytucji bankowych w wymiarze mikroekonomicznym - w praktyce wymazują tę szlachetną wizję ze świadomości społecznej, i słusznie. Nie jest to bowiem tylko zbieg niekorzystnych okoliczności, ale przede wszystkim skutek wieloletnich celowych działań oraz zaniedbań sektora bankowego, które wszyscy tolerowaliśmy. Czas więc ocenić "autorytet" instytucji bankowej we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Nie bez powodu przecież aktualny kryzys bywa określany jako "kryzys wartości". Niniejsze opracowanie nie ma charakteru kompleksowego. Głównym jego celem jest wskazanie na problem wiarygodności współczesnej instytucji bankowej zarówno w ujęciu uniwersalnym, jak i w realiach polskiego rynku. Pominięto przy tym konkretne negatywne przykłady, aby opracowanie nie nabrało charakteru swoistej krytyki "ad personam". Innym celem opracowania jest wskazanie na ewentualne kierunki działań w praktyce bankowej i badaniach naukowych, aby rozstrzygnąć temat statusu banku jako "instytucji zaufania publicznego". Jak wspomniano "ewentualne", ponieważ nie jest wcale konieczne, aby uczynić cokolwiek, ponieważ możemy również zaakceptować stan rzeczy takim, jakim jest. (fragment tekstu)

The reliability of banking sector is questionable . Financial crisis is revealing the scale of degeneration of modern banking sector. The possible scenario of banking evolution is Partnership Banking based on CSR and IR , but unfortunately the negative scenario is also possible - towards Killer Banking. The problem of banking reliability is an excellent pretext to consider fundamental questions of public intervention to the market and management of modern banking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D. Dziawgo: Ewolucja relacji inwestorskich na międzynarodowym rynku finansowym. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, UMK 2008.
  2. L. Dziawgo: Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego. [W:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego. Red. J. Nowakowski, T. Famulska. Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu