BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czykier-Wierzba Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej zrównoważonego rozwoju miast w latach 2007-2013
The Financing of Urban Sustainable Development from the EU Budget in the 2007-2013 Financial Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 9-12
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Budżet UE, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Fundusze unijne, Inicjatywa JESSICA
EU budget, Sustainable development, City development, EU funds, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA)
Note
summ.
Abstract
W UE wspieranie rozwoju miast odbywa się w ramach prowadzonej od szeregu lat polityki strukturalnej. Pierwszy program za pomocą, którego wspierany był rozwój miast został uruchomiony w 1990 roku. Dokonywane w poszczególnych perspektywach finansowych modyfikacje polityki strukturalnej wywierały również wpływ na realizowane programy dotyczące wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Celem artykułu jest przedstawienie finansowania zrównoważonego rozwoju miast w UE w latach 2007-2013.(fragment tekstu)

In the European Union the support of the cities is provided in the framework of the regional policy and its primary objeetive is to ensure their sustainable development. The financing of the urban sustainable development from the EU budget has continued from the 1989-1999 financial perspeetive. In the current (2007-2013) financial perspective the support for the cities is provided by operational programs implemented by the individual Member states. Apart from them an EU-wide URBACT II program is being implemented along with two Cohesion Policy initiatives- JEREME and JESSICA. From the experiences gained during the financing of the cities from the EU budget to date follows, that ensuring the sustainable development of those cities is a difficult long-term process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rola miast w rozwoju gospodarczym. Wypowiedź Danuty Hubner, komisarza ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej. "Rzeczpospolita" z dnia 22 czerwca 2006, dodatek.
  2. M. Duszczyk: Nowe zadania budżetu UE w kontekście wyzwań społecznych. "Biuletyn analiz" UKIE, Warszawa 2008, nr 18, s. 33.
  3. M. Parkinson: Miasta są ważne dla Europy. "Inforegio panorama" 2006, nr 19, s. 5.
  4. A.L. Guignard: Od Urbact I do Urbact II: nowa era współpracy i wymiany doświadczeń między miastami. "Inforegio panorama" 2007, nr 24, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu