BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Porównanie działalności funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie zachodniopomorskiego regionalnego funduszu poręczeń kredytowych i funduszu wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecina
Comparison of Funds of Credit Guarantee Based on West Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantee Ltd. and Fund of Economic Development of Szczecin City Company Ltd Case
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 220-227, tab., rys.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze poręczeń kredytowych
Investment funds, Credit guarantee funds
Note
Summ.
Country
Szczecin, Województwo zachodniopomorskie
Szczecin, West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa pięć funduszy zajmujących się udzielaniem poręczeń kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każde województwo, powiat, gmina czy miasto dąży do tego, aby na jego terenie stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Dwa fundusze, które powstały na skutek działań i pomocy organów samorządowych na terenie województwa zachodniopomorskiego to: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ZRFPK) oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. (FWGRMZ). Intencją powołującego system instytucji poręczeniowych było, aby spełniał on na rynku finansowym określone cele. Wśród wielu wyróżniono cele nadrzędne i cele pośrednie. (fragment tekstu)

The article present the general characteristic of the West Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantee Ltd. and Fund of Economic Development of Szczecin City Company Ltd., based on the most important aspects of the guarantee activities. It discuss conditions of gaining guarantee in two funds. In the article there was represented table with general characteristic of the funds. The author shown using the schemes the basic activities of the two funds according to data from 2007 and 2008 year. This presentation made possibility to compare and evaluate effects of activities of two funds, first - regional fund and second - local fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak: Instytucje i usługi doręczeniowe na rynku finansowym. Warszawa 2005, s. 87.
  2. B. Bartkowiak: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - wyzwania w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Szczecin 2009, s. 14-15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu