BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Problems of the EU Funds Absorption in the Process of Rural Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 13-20, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Rolnictwo
EU funds, Rural areas, Agriculture
Note
summ.
Abstract
Polscy rolnicy otrzymali około 40 mld zł, za pośrednictwem unijnych mechanizmów wsparcia finansowego, z czego 75% stanowiły dopłaty obszarowe. Przeciętnie do jednego gospodarstwa trafiło około 20 tys. zł. Powyższa pomoc była bardzo zróżnicowana, bowiem małe 1-2 hektarowe gospodarstwa mogły liczyć na kilkaset złotych rocznie, natomiast niektóre gospodarstwa wielkoobszarowe absorbowały nawet od 7 do 8 min zł. Mimo polepszającej się sytuacji gospodarstw rolnych, z unijnego wsparcia na podejmowanie działań inwestycyjnych korzystało jedynie około 10% rolników.(fragment tekstu)

The article presents the barriers of the EU funds absorption in the process of rural development in Poland. It was pointed out the external (independent on the entities operating in the rural areas) and internal (dependent on the entities operating in the rural areas) issues which influence that absorption. Moreover, the author characterized foundations of the Rural Development Operational Programme, which is functioning in Poland between 2007 and 2013, and underlined its primary threats in the process of rural development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. J. Rowiński: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tle wcześniejszych programów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu). "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3, s. 68.
 2. M. Gawrychowski, G. Urbanek: Rolnicy dostali z Unii 40 mld zł. "Gazeta Prawna" 2008, nr 150.
 3. J. Rowiński: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 3, s. 28.
 4. A. Zawojska: Przepływy finansowe środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Problemy Rolnictwa Światowego" 2006, tom XV, s. 224.
 5. K. Manys: Rolnicy tracą pieniądze z Unii. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 6. K. Manys: Miliony mogą przepaść przez bałagan w agencji. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 7. Manys: UE: Polska nie sprawdza, komu daje dotacje. "Rzeczpospolita" 2008, nr 40.
 8. G. Spychalski: Zagrożenia wspierania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/zagrozenia_wspierania_polskiego_rolnictwa_ i_obszarow_wiejskich,3fdlbf99c5e6ada21633.html?sbno=2, z 30.01.2009 r.
 9. M. Barwicka: Niepokoją nas opóźnienia. "Fundusze Europejskie" 2008, nr 5.
 10. D. Czykier-Wierzba: Finansowanie z budżetu UE polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 4, s. 24-25.
 11. E. Górecki: Małopolska ściga eurooszustów. "Fundusze Strukturalne" 2008, nr 2.
 12. M. Kołtuniak: Coraz więcej oszustw przy unijnej kasie. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 13. M. Blażejowska: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2006, T. VIII, z. 4, s. 53.
 14. U. Malaga-Toboła: Realizacja funduszy strukturalnych a poziom wykształcenia rolników. "Inżynieria Rolnicza" 2007, nr 9, s. 163.
 15. E. Winnicka: Integracja w domu i zagrodzie. "Polityka" 2008, nr 47.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu