BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Husejko Władysław (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Wykorzystanie środków z regionalnego programu operacyjnego jako szansa na racjonalizację wydatków publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego
Die Nutzung der Finanziellen Mittel im Rahmen des Operativen Regionalprojekts als eine Gelegenheit fur die Rationalisierung der Óffentlichen Ausgaben im Hintergrund der Wirtschaftskrise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 21-30, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Regionalny Program Operacyjny, Wydatki publiczne, Kryzys gospodarczy
Regional Operational Programme (ROP), Public expenditures, Economic crisis
Note
Zsfg.
Abstract
W artykule ukazano, jak środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mogą przyczynić się do prowadzenia zadań inwestycyjnych i jakie ma to wymierne skutki dla budżetu. Do analizy wykorzystano dane finansowe oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadzona została symulacja, w której zmieniono źródła finansowania inwestycji. W pierwszym przypadku środki finansowe pochodzą tylko z dochodów własnych, natomiast w drugim wykorzystano fundusze z RPO. Przeprowadzona analiza, ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu, dotyczy tylko zadań i inwestycji wojewódzkich, z pominięciem środków przeznaczonych dla szczebla gminnego i powiatowego.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ostrowska: Samorządy z deficytem. "Rzeczpospolita" z 19.03.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu