BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Regulatory polityki kredytowej w sytuacjach kryzysowych
Credit Policy Regulators In Financial Emergency Situation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 228-236
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Polityka kredytowa banków, Kryzys finansowy
Credit policy of banks, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Globalny kryzys finansowy spowodował, że różne są pomysły stymulowania wzrostu gospodarczego bądź jego utrzymania na zakładanym poziomie. Polityka kredytowa zawsze była ważnym czynnikiem kształtowania koniunktury gospodarczej. W opracowaniu zamierza się określić bariery i stymulatory skuteczności jej wykorzystania w polskiej gospodarce, w coraz większym zakresie zarażonej globalnym kryzysem finansowym. Lokalna różnorodność efektów tego kryzysu w sektorze finansowym i realnym sprawia, że siła oddziaływania polityki kredytowej w każdym kraju może być inna. W Polsce oczekiwania na pozytywne efekty pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez politykę kredytową są wysokie. Istnieje jednak wiele czynników osłabiających jej skuteczność w regulowaniu procesów realnych polskiej gospodarki. Powodują one, że pozytywne efekty polityki kredytowej w Polsce można osiągać wyłącznie poprzez jej korelację z różnymi regulatorami wzrostu gospodarczego, nie wykluczając możliwości instrumentów bezpośredniej interwencji władzy monetarnej i rządu. (fragment tekstu)

The global financial crisis has forced the introduction of different stimuli in order to maintain previous financial assumptions. Credit policy has always been a major faetor in the creation of economic activity. In this article the use of credit policy as a stimulant of the Polish economy has been assessed. The local diversity of the crisis' influence on the financial and the rcal sector has lead to a situation where the influence of credit policy in each and every country may vary. In Poland, the expectations for positive growth stimulation by the policy are high. However, there are many factors which may diminish its effectiveness in the regulation of real processes in our economy. It is therefore only possible to achieve such effects of credit policy in Poland in correlation with other financial growth regulators, and one should not exclude the possibility of direct governmental involvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Kosiński: Bank komercyjny. Organizacja, polityka, strategia. Poltext, Warszawa 1995, s. 65.
  2. P. Rose: Zarządzanie bankiem komercyjnym. ZWB, Warszawa 1997, s. 71.
  3. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 59.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu