BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cicirko Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Modele miar rentowności kapitału w praktyce bankowej
The Capital Profitability Measurement Models in Banking Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 266-278, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Rentowność, Rentowność grup kapitałowych, Praktyka zarządzania, Matematyczne modele ekonomiczne, Bankowość
Profitability, Profitability of capital groups, Management practice, Mathematical economic models, Banking
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowane modele kalkulacji rentowności pomimo swoich zalet posiadają drobne ułomności, o których nie należy zapominać w praktycznym ich stosowaniu. Zdaniem autora równolegle z modelem C można by wprowadzić kontrolę stanów końcowych kapitału regulacyjnego, połączoną np. z dodatkowym obciążaniem wyniku za przekroczenie zaplanowanego poziomu. Tak skonstruowane narzędzie byłoby w stanie zabezpieczyć cel banku, jakim jest wypracowanie odpowiedniej stopy zwrotu z kapitału regulacyjnego przy wykazywaniu bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności kapitałowej i utrzymywaniu RC na wymaganym (zaplanowanym) poziomie. Jeżeli w banku występuje dodatkowo zjawisko niewykorzystania kapitału przez niektóre jednostki organizacyjne spółki, przy jednoczesnym borykaniu się z niedoborem kapitału w innych jednostkach, wówczas należałoby się zastanowić nad implementacją procesu efektywnej alokacji kapitału, tzw. realokacji kapitału. (fragment tekstu)

The article entitled "The capital profitability measurement models in banking practice" indicates and characterizes two basic kinds of capital appearing in banking activity. Author reveals the practice problems resulting from utilization capital profitability measures, measures which are described in theory. Simultaneously, the article is made an attempt to presenting solutions eliminating existing weakness of profitability ratios. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ch. Matten: Zarządzanie kapitałem bankowym - alokacja kapitału i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 74.
  2. Ch. Matten: Zarządzanie kapitałem bankowym - alokacja kapitału i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 220.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu