BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotliński Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Outsourcing w gospodarce finansowej banków komercyjnych
Outsourcing in the Financial Business of the Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 321-328, tab., rys.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Outsourcing, Gospodarka, Finanse banków
Outsourcing, Economy, Banks finance
Note
summ.
Abstract
Outsourcing, powstał jako skrót od angielskich wyrazów outside-resource-using, co oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. W początkowych publikacjach, podejmujących temat wykorzystania usług zewnętrznych, prezentowano go jako koncepcję wykorzystania zasobów podmiotu zewnętrznego do realizacji czynności, które wcześniej były wykonywane przez przedsiębiorstwo lub które w ramach jego struktury mogły być wykonywane. Wytwory tych czynności nie są jednak samodzielnymi produktami, ale służą zlecającemu do wykonywania jego czynności. Najczęściej outsourcing opisywany jest jako strategia zarządzania polegająca na przekazywaniu organizacji zewnętrznej, na dłuższy okres, prowadzenia i odpowiedzialności za pewien, dający się wydzielić organizacyjnie i przedmiotowo, obszar działania przedsiębiorstwa macierzystego. Z innego punktu widzenia, reprezentowanego przez Niemczyka, jest to możliwość wykorzystania niezależnych, zewnętrznych podmiotów, które dostarczają określone dobra i usługi zamiast rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

At present, outsourcing is a popular method of the banks' management. It provides many attractive possibilities as regards the changes in the business models, both from the marketing and financial perspective. It allows focusing on the core business of the institution. This paper traces the development of the costs of outsourcing in the group of 10 biggest Polish banks in the years 2002-2007. The evidence shows that the outsourcing related costs in the biggest banks operating in our country gradually increase and they become of crucial importance in the budgets. The outsourcing usage does not constitute a threat to them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Trocki: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 13.
  2. R. Juchno, R.W. Kaszubski: Outsourcing w działalności bankowej. "Glosa Przegląd Prawa Gospodarczego", Warszawa 2001, nr 6, s. 8.
  3. . Pilawski, Por. B. Pilawski: Outsourcing usług informatycznych. "Bank", Warszawa 2001, nr 9, s. 68.
  4. J. Niemczyk: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 20,
  5. B. Pilawski: Outsourcing usług informatycznych w instytucjach finansowych. [W:] Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Red. A. Gospodarowicz. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 164.
  6. E. Szkic-Czech: Outsourcing jako .strategia realizacji biznesu kształtowana w systemie zarządzania projektami na tle praktycznych zastosowań. [W:] Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 173.
  7. Z. Zwicrzchowski: Co zmienia Bazylea. [W:] Teleinformatyka, "Rzeczpospolita ' z 30.09.2005 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu