BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechaczek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek sztuki a bank - wyzwania i możliwości wykorzystania wzajemnego potencjału
Bank and Art Market -Challenges and Possibilities of Exploiting the Mutual Potential
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 343-349, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Sztuka, Banki, Lokata kapitałowa
Art, Banks, Capital deposit
Note
summ.
Abstract
W krajach zachodnich zdecydowanej większości zakupów dzieł sztuki na aukcjach dokonują firmy. W Polsce sytuacja kształtuje się zgoła odwrotnie - dzieła sztuki "kupują przede wszystkim osoby prywatne, rzadko kiedy są to klienci instytucjonalni. Jeżeli już - to kolekcjonerzy, którzy kupują na firmy, ale wynika to raczej z ich pasji aniżeli chęci lokowania kapitału przez przedsiębiorstwo". Jednym z uwarunkowań dalszego rozwoju polskiego rynku sztuki wydaje się zatem popularyzacja lokowania na nim kapitału klientów instytucjonalnych. Za cel niniejszego opracowania postawiono w szczególności ukazanie wzajemnych korzyści płynących z możliwości wystąpienia powiązań między klientem instytucjonalnym (w artykule utożsamiany jest on z podmiotem bankowym) a rynkiem sztuki. (fragment tekstu)

The paper presents the main reasons why do corporations (banks) buy art. Corporate collectors obviously have very different motivations then the private collector. The Author has also looked to consider the role of the Corporation in the promotion of art. The analysis leads to conclusion that marriage between banks and art has positive effects on art market and on the company's corporate image and corporate culture. The art collection is designed to serve as an instrument of internal and external communication for the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Frączek: Obraz jak sztabka złota, http://www.ineuro.pl/zobacz.php?idtekst=360, z 10.01.2009 r.
  2. P. Szwed-Piestrzcniewicz: Sponsoring jako komunikacja. "Marketing w Praktyce" 2007, nr 1, s. 34.
  3. W. Chin-Tao: Privatising Culture.Corporate Art Intervention Since Ihe I980s. Verso, London 2002, s. 246.
  4. C. Made: Contemporary Patronage: Corporale Art lnvestment. University of St. Andrews School of Art I listory, 2004, s. 42.
  5. A. Elston: Banking on Success. "Art Review" 2007, issue 17, s. 87.
  6. I. Bogdanowicz: Dawanie wzbogaca. "CMO" 2008, nr I, http://cmo.cxo.pl/artykuly/57012_l.html, 20.01.2008 r.
  7. B. Tomaszkiewicz: Warto stawiać na młodych. "Modern Art" 2007, nr 2, s. 44 45.
  8. J.K. Oraczewski: Promocja przez duże P. "Brief" 2000, nr 16, s. 22.
  9. B. Tomaszkiewicz: Banki doceniają sztuką współczesną. "Antyki" 2006, nr 4, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu