BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek-Klęsk Dagmara (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Uprawnienia pracodawcy wobec pracownika zaniedbującego higienę osobistą
The Powers of the Employer to the Employee's Personal Hygiene
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 75-77
Keyword
Zachowania pracownika, Prawo pracy, Postawy pracowników
Employee behaviours, Labour law, Employee conducts
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problemu pracowników nie przestrzegających podstawowych zasad higieny osobistej oraz uprawnień pracodawcy zatrudniającego taką osobę. W związku z brakiem przepisów nakładających na pracownika obowiązek zachowania higieny osobistej, w artykule przedstawiono możliwe formy zdyscyplinowania takiego pracownika przez pracodawcę, m.in. na podstawie przepisów kodeksu pracy.

The article concerns the problem of employee personal hygiene and powers of an employer who employs such a person. The ideas contained in the article show, in general, what are the legal possibilities of an employer against an employee who fails to cleanliness of person. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Cianciara, M. Miller, T. Przewłocka, Zwyczaje higieniczne Polaków [w:] Przegląd Epidemiologiczny, nr 1, 2001.
  2. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2013, dane za stroną http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/main.pl?test_cookie=1 (18.09.2014).
  3. A. Sobczyk, Wolno zwolnić za brak higieny [w:] Rzeczpospolita 2007, dane za stroną http://prawo.rp.pl/artykul/59230.html (18.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu