BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w przemyśle : marzec 2015
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 318, 29 s., rys., wykr., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie w przemyśle, Ceny, Zapasy
Processing industry, Employment in industry, Prices, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
W marcu 2015 roku wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zwiększył swoją wartość w stosunku do lutego o 5,8 pkt. Obecna wartość wskaźnika, +3,2 pkt., jest wyższa od wartości sprzed roku o 1,9 pkt. W sektorze prywatnym wartość wskaźnika koniunktury zwiększyła się w ciągu miesiąca o 5,5 pkt., do poziomu +3,1 pkt. Jest to wartość wyższa niż przed rokiem o1,1 pkt. Wartość wskaźnika w sektorze publicznym jest taka sama, +3,1 pkt. W ciągu miesiąca wskaźnik zwiększył swoją wartość o 9,5 pkt., a w ciągu roku o 11 pkt. (fragment tekstu)

In March 2015 the industrial confidence indicator (ICI) increased by 5.8 pts. It amounted to +3,2 pts and was 1.9 pts up from the March 2014 figure. The indicator calculated for private firms monthly grew by 5.5 pts to +3.1 pts, the level by 1,1 pts lower than a year earlier. ICI calculated for public firms grew by 9.5 pts and amounted also to +3.1 pts, 11 pts up from the respective last year figure. Business situation improved in manufacture of investment and intermediate goods and consumer nondurables, in all employing levels, and in the majority of the regions, the most in the Zachodniopomorskie Voivodeship. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3687
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu