BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : II kwartał 2015
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 86, 25 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Zapasy, Ceny towarów
Commercial enterprises, Employment in the enterprise, Inventories, Commodity price
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koniunktura w handlu w II kwartale 2015 r. utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału. Wartość wskaźnika koniunktury obecnie wynosi +2,4 punktu vs. +2,2 w I kwartale 2015 r. Wskaźnik koniunktury w II kwartale 2015 r. jest jednak niższy od średniej dla tego okresu z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona +3,9 punktu) oraz od wskaźnika odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (+4,7 punktu). (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2015 business conditions in the trade sector did not change in comparison with the previous quarter. The IRG SGH confidence indicator (IRGTRD) quarterly increased by 0.2 pt to +2.4 pts. It was however lower than the second quarters' average over the last ten years (which amounted to +3.9 pts), and was 2.3 pts down from the April 2014 figure. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3709
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu