BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań
Performance Budget in Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 43-48, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Budżet zadaniowy, Budżet samorządu terytorialnego
Task budget, Local budget
Note
summ.
Abstract
Budżet zadaniowy jest obecny w polskiej praktyce finansów samorządowych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w Krakowie rozpoczęto reformę metody planowania wydatków. Do dnia dzisiejszego część samorządów dokonywała próby wdrożenia budżetu zadaniowego. W większości przypadków metodyka tworzenia budżetu zadaniowego była różna - w zależności od tego, jaki podmiot wspomagał wdrażanie. Powstaje zatem pytanie: co należy rozumieć pod pojęciem budżet zadaniowy, co ono oznacza w finansach samorządowych? Celem artykułu jest próba wskazania, w oparciu o wyniki badań ankietowych zasadniczych cech tworzenia samorządowych budżetów zadaniowych.(fragment tekstu)

The aim of the article is to indicate main characteristics of performance budget (PB) in local government in Poland, on a basis of ąuestionnaire survey. Most of local government implemented PB on total expenditure - all spheres and types of expenditure. PB is mostly used for management purposes, so it is made by departments' chiefs and line employees. The structure of local PB is determined by its function - management. Most of local governments divided their budgets on tasks only - there is no program or subtask level, but objectives and indicator have been defined for each task. The most common objective of PB implementation is transparency and managing expenditure on priority tasks, these fields are also the one that expectations are met.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 131.
  2. Budżet. Budżet jako narządzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. Red. K. Pakoński. Municipium, Warszawa 2000.
  3. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009, s. 41.
  4. A. Szewczuk, M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  5. L. Patrzałek: Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, rok 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu