BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaremko Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Title
Efektywność planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego
Local Goyernments Budget Planning Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 56-62, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Budżet samorządu terytorialnego, Planowanie budżetowe
Local government units, Local budget, Budget planning
Note
summ.
Abstract
Dochody budżetowe stanowią podstawowe źródło finansowania planowanych wydatków jednostek samorządu terytorialnego (jst) - zgodnie z zasadą równowagi budżetowej. Zmiany w dochodach wprowadzane w trakcie roku budżetowego znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach wydatków. Dlatego planowanie dochodów budżetowych jest priorytetowym etapem w planowaniu finansów jst. Aby ustalić, które kategorie dochodów są najtrudniejsze do zaplanowania, należy porównać wielkości dochodów planowanych, zawartych w uchwale budżetowej, oraz wielkości dochodów faktycznie wykonanych. Następnie należy obliczyć, które z poszczególnych rodzajów dochodów mają największe znaczenie dla zmian w kwocie dochodów ogółem. Celem opracowania jest próba stworzenia narzędzia umożliwiającego taką analizę. W pierwszej części scharakteryzowano pokrótce procedurę planowania budżetu jst oraz dochody budżetowe. Następnie przedstawiona została konstrukcja proponowanych wskaźników i ich interpretacja, a na koniec przykład ilustrujący praktyczne zastosowanie zbudowanego narzędzia badawczego.(fragment tekstu)

Most local governments underestimate their revenues and expenses. As the expenses should be financed from the rcvenues (in accordance with budget balancing principle), the process of Revenues planning seems to be of more significance. To establish, which of the local governments' revenues are most difficult to plan, the revenues planned at the beginning of the year and actually executed during this year should be comparcd. In search of a tool which would allow to analyse the difference between budget planning and realization, some indicators based on statistical measures of dynamics had been constructed. The suggested indicators allow to ascertain, which if the local governments' revenues were executed differently from the plan and in which case this difference was the largest. The indicators are only a means of research, and their further use - still an opening step of analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego z 2004, 2005 i 2006 r.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 203 poz. 1966 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 249 poz. 2104 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu