BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichy Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Kredyt mieszkaniowy z dopłatą w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej banku
Mortgage Credit With Extra Charge Under Condition of Bank's Restrictive Credit Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 399-406, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Kredytowanie sprzedaży, Budownictwo mieszkaniowe, Polityka kredytowa
Sales lending, Housing construction, Crediting policy
Note
summ.
Abstract
Mieszkanie to dobro, którego posiadanie staje się celem każdego gospodarstwa domowego, przy czym w ogromnej większości przypadków jego zakup jest niemożliwy tylko z własnych zgromadzonych środków. Naprzeciw potrzebom wychodzą instytucje kredytowe oraz rząd. Banki rozwijają swoją ofertę w zakresie finansowania zakupu nieruchomości i dostosowują ją do indywidualnych potrzeb klienta, a rząd tworzy programy wspierające finansowo takie inwestycje. Kryzys na rynkach finansowych przyhamował ekspansję banków w obszarze kredytowania nieruchomości, jednocześnie spowodował zaostrzenie warunków kredytowania. Nagle część gospodarstw domowych straciła zdolność kredytową, przynajmniej na kwotę kredytu, jaką planowała pozyskać z banku. Jednak nie mogąc zaciągnąć kredytów na warunkach rynkowych, można, przy spełnieniu ściśle określonych wymogów, uzyskać kredyt, w kosztach którego partycypować będzie państwo. Mowa o mieszkaniowym kredycie preferencyjnym, który mogą zaciągać gospodarstwa domowe od 2006 roku. (fragment tekstu)

The necessary conditions of the real estate market development in Poland are: positive macroeconomic conditions and undisturbed access to financial sources. Not so long ago banks competed in the development of credit offer and in the simplifying credit procedures. Unfortunately Poland wasn't passed over for changes in the world's markets which caused credit policy tightening. However banks can't stop granting credits because it is their main source of income. Within some bank's offer, except credit on market conditions, there is also mortgage credit with extra charge of Bank Gospodarstwa Krajowego. This credit has been available since 2006, but this is the device allowing subsidizing cheap and small properties. So far the interest of this device has been insignificant. It was caused by small price limits in the relation to the market price of properties and also by their weak promotion among banks. But favorable changes in the law of financial family support in buying own property, economic slowdown and fall of properties prices under price limits marked out for districts can contribute to popularize this device, especially that first indications of greater interest have been already seen. But favorable changes in the law of financial family support (when buying their own property), economic slowdown and fall of properties' prices under the level of price limits marked out for individual districts can contribute to popularize of this device, especially that first indications have been already seen. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Ogonowska-Rejer: Banki nie będą tak hojne jak w 2008 r. www, rp.pl (6.01.2009).
  2. D. Kaczyńska: Rosną wskaźniki, a z nimi szanse na dopłaty od państwa, www.rp.pl z 11.01. 2009 r.
  3. M. Zwierzchowski: Nie wszędzie kupisz loka! z dopłatą, www.rp.pl z 13.01.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu