BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Wykorzystanie skonsolidowanego bilansu w kierunku badania płynności finansowej w gminie jako grupie kapitałowej
Utilization of Consolidated Financial Statements to Check the Financial Liquidity in a Commune as a Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 91-98, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Bilans skonsolidowany, Płynność finansowa, Gmina, Grupa kapitałowa
Consolidated balance sheet, Financial liquidity, District, Capital group
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu będzie próba weryfikacji poziomu płynności w gminie jako jednostce dominującej oraz w spółkach świadczących usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Źródłem badania będzie skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej i zakładów budżetowych oraz jednostkowe sprawozdania finansowe spółek, za lata 2005-2007, świadczących usługi w gminie miejskiej Wałcz. Otrzymane wyniki w zakresie analizy płynności w spółkach zostaną skonfrontowane ze wskaźnikami sektorowymi opracowywanymi przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.(fragment tekstu)

In the process of organizational and legał changes a commune turned into a multi-entity enterprise where services for local communities are provided. The basie duty of local authorities is to monitor the delivery of goods and services in an uninterrupted and continuous way. The aim of the article is to verify the level of financial liquidity in a commune as a dominant entity as well as in companies providing services in the field of communal economy based on the Consolidated financial report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
  2. B. Filipiak: Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej. "Finanse Komunalne" 2004, nr 3, s. 28.
  3. W. Pluta, G. Michalski: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem - jak zachować płynność finansową. Wydawnictwo C.H. Bcck, Warszawa 2005.
  4. W Gonet: Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonania zobowiązań. "Finanse Komunalne" 2006, nr 3, s. 16.
  5. R. Ignatowski: Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego. ODDK Gdańsk 2007.
  6. M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu