BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Profil analizy fundamentalnej banku w warunkach kryzysu finansowego
The Profile of Fundamental Analysis of A Bank During the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 389-396, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Analiza fundamentalna, Kryzys finansowy
Fundamental analysis, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Współczesny kryzys finansowy - złożony co do przyczyn i rozległy co do skutków - skłania do refleksji wykraczającej poza świat finansów. G.Bateson, zgłębiając naturę ewolucji biologicznej, postawił tezę o podporządkowaniu wszelkiego poznania poszukiwaniu "wzorca, który łączy".1 Taki wzorzec buduje teoria informacji. W warunkach silnych zaburzeń środowiska (yide kryzys finansowy) "(...) niespójności między kolejnymi fragmentami i poziomami informacji będą stwarzać wiele problemów w sferze przetrwania i wyznaczać wiele kierunków zmiany. (fragment tekstu)

One of the main reasons of current financial crisis is complexity and asymmetry of information. In such conditions regulators, clients of banks and financial investors aren't able to assess financial strength, risk profile and value of banks. As the consequence of those problems appears a need to modify fundamental analysis of bank. Directions of such modification indicates the methodology of bank assessment, which was created by supervisors and rating agencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. G. Bateson: Umvsł i przyroda. Jedność konieczna, PIW, Warszawa 1996, s. 19.
  2. V.N. Donirachev: Expert System - Adviser of Financial Manager Commercial Bank. Workshop of computer science and information technologies CSIT, Moscow 1999, s. 1.
  3. F. Pasiouras, Ch. Gagalis, C. Zapounidis: The impact ofbank regulatior, supervision, market structure and bank characteristics on individual bank ratings. A cross-country analysis. Rcview of Quantitative Finance and Accounting nr 27/2006, s. 403-409.
  4. J. Madura: Financial Markets andInstitutions. Thomson. South-Western, 2003, s. 566-569.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu