BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja oceny aktywów trwałych w oparciu o informacje o stanie mienia komunalnego
The Idea of the Estimation of Capital Assets Basing on State Information of Haying Communal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 101-109
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Aktywa, Mienie komunalne
Assets, Municipal property
Note
summ.
Abstract
Realizacja zadań publicznych, szczególnie tych na poziomie lokalnym, wymaga znacznego zaangażowania majątkowego. Specyfika zadań publicznych wskazuje na dużą część zadań, które wymagają zaangażowania majątku, ale z drugiej strony brak jest strony przychodowej wynikającej z jego użytkowania. Tym samym utrudnione jest także określenie faktycznej wartości tegoż majątku, ponieważ nie zawsze jest możliwe zastosowanie standardowych metod w tym zakresie. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji dokonywania oceny aktywów trwałych, stanowiących mienie jednostki, oraz wskazanie czynników determinujących prowadzenie takich ocen. (fragment tekstu)

The article presents dysfunctions of the existing system of the state information of having communal. The author describes the idea of the change of the reporting about the standing of having communal. Discussed are also directions of the estimation of having communal. The author presents the approach within the rangę the process of making of the estimation for aims of the treat of financial decisions about the character short, as and to long-term.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2004.
  2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy. PWN, Warszawa 2006.
  3. W. Gos: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Wyd. Polskiej Akademii Rachunkowości. Warszawa 2006.
  4. K. Winiarska: Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i rachunkowe. Difin, Warszawa 2006.
  5. K. Winiarska: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. Oddk, Gdańsk 2006.
  6. K. Winiarska: Kontrola finansowo-księgowa w praktyce. Oddk, Gdańsk 2001.
  7. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak. Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu