BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejewski Lech (Politechnika Gdańska)
Title
Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego
Investment Activity of Territorial Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 110-117, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
District investments, Local government
Note
summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2006 wykazywały zróżnicowaną aktywność inwestycyjną, przeznaczając na ten cel zarówno środki własne, jak i pochodzące ze źródeł zagranicznych. Nowa perspektywa finansowa, obejmująca lata 2007-2013, przewiduje zwiększenie wielkości środków finansowych pochodzących z unijnych funduszy. Są one przeznaczone również dla polskiego samorządu terytorialnego. Jednak ich pozyskanie jest obwarowane różnymi wymogami, w tym także spełnienia warunku programowania zawierającego elementy strategii lokalnego i regionalnego rozwoju.(fragment tekstu)

The article concerns the investment expenditure realized by territorial self-government units between 2004 and 2007. The Author focuses on new opportunities of local and regional financing after accession to the European Union. However communes, districts and v0iv0deships run into dept, which reduce the possibilities of union's funds absorption. Duc to that fact the immediate government intervention is needed to inerease investment activity of territorial self-government units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. L. Jędrzejewski: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu