BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie instrumentów pomocy publicznej w obszarze gminnej polityki gospodarczej
Significance of Public Aid Instruments in the Field of Local Economic Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 118-125, rys.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Pomoc publiczna, Polityka gospodarcza gminy
Public aid, Economic policy district
Note
summ.
Abstract
Stosowanie instrumentów pomocy publicznej przez gminy staje się jednym z najczęściej podejmowanych działań w lokalnej polityce pobudzania rozwoju gospodarczego. Przyczyn tego można upatrywać w pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, które nie są w stanie sprostać podstawowym obciążeniom finansowym. Z drugiej strony trzeba wskazać, że rodzić się może niebezpieczeństwo związane z próbą funkcjonowania przedsiębiorstw na koszt budżetów publicznych. Wydaje się, że niekorzystne skutki ekonomiczne związane z tym zagrożeniem można by łagodzić poprzez stosowanie bardziej przejrzystych form pomocy, tak jak ma to miejsce w większości krajów Unii Europejskiej, czyli bezpośrednich transferów majątkowych dla przedsiębiorstw (np. w postaci dotacji lub kredytów preferencyjnych).(fragment tekstu)

Public aid for entrepreneurs is an active form of state's influence on economy. State agencies, through application of such instruments as grants, subsidies or loan guarantees, stimulate positive economic processes and stop negative ones. The goals include reducing differences in regional development creating new jobs or restructuring in so called "difficult sectors". Self government is an active element in network of public support contributing considerably into development of local businesses. This article describes major considerations given to public aid and its role in market economy as well as it focuses on existing possibilities of interventionism by local government through tax reduction and exemptions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Jasiński: Priorytety polityki pomocy publicznej w Polsce. W: Priorytety pomocy publicznej. Niebieskie Księgi 2003, nr 3, PFSL, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu