BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marska-Dzioba Natalia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konsolidacja działań w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na poziomie metropolii
Consolidation of Municipality Activities within the Social Policy Dedicated for Disabled Persons
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 146-153
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Konsolidacja, Polityka społeczna, Osoby niepełnosprawne
Consolidation, Social policy, Disabled people
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja problemu badawczego dotyczącego potrzeby, możliwości i przeszkód w konsolidacji działań różnych podmiotów instytucjonalnych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie gminy miejskiej. Zaprezentowane zostały również zakres, metodologia oraz wstępne wyniki prowadzonego od 2008 roku programu badawczego pt.: Miejski system współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych - działalność organizacji pozarządowych w Szczecinie.(fragment tekstu)

This paper presents nceds, possibilities and obstacles within the consolidation process of the activities delivered by the public institutions and NGOs to the disables inhabitants. It also presents the area of investigation, the methodology of research and the initial observations of the research program: Municipal system of coordination dedicated to activate disabled persons - activity of NGOs in Szczecin, undertaken sińce 2008. The main research ąuestion is: why there is no or a very little cooperation between the social and the public actors in the creation of a local strategy of disabled social inclusion. The answer will enable to construct the effective and efficient municipal system of the information collection and the distribution, which would support the activation of disabled persons and the management of public funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T. Kaźmierczak, M. Rymsza: W stroną aktywnej polityki społecznej? W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza: stroną aktywnej polityki społecznej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 251.
  2. J. Hrynkiewicz: Próba podsumowania. W: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 179.
  3. S. Golinowska: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działania instytucji. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu