BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Neurobankowość. Nauki o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów Wprowadzenie - sformułowanie problemu
Neurobanking. Sciences on Finances in Search of New Paradigms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 527-536, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Nauka, Finanse, Sieci neuronowe
Banking, Science, Finance, Neural networks
Note
summ.
Abstract
Bezprecedensowe wydarzenia na rynku bankowo-finansowym USA, a później także na rynkach europejskich i azjatyckich, które miały miejsce w II połowie roku 2007 i w lalach 2008-2009 bez wątpienia wpłynęły na erozję poziomu zaufania do szeroko rozumianego świata finansów, z wieloma instytucjami i niektórymi instrumentami finansowymi na czele. Jeszcze bardziej aktualne i uprawnione stało się znane spostrzeżenie, że bankowość jest stale zmieniającym się placem budowy. (fragment tekstu)

One of the most exiting new fields of neuroscience is neurobanking. This field investigates the decision - making processes that underlie financial behavior, The neurosciences use high medical - like technology, such as computerized brain imaging. Neurobanking has been defined as a study and application of neuroscience to banking activity. The emotions have the crucial role in short therm financial decisions. Banking activity in this regard includes evaluating, buying, or selling banking products and services. Neurobanking research examines how the brain perceives, processes, evaluates, understands, and decides based on input from the outside world. Neurobanking, as a new projected neuroscience, is the study of the operations of the human brain. Neurobanking offers new insights and can help explain our behaviour. It combines psychology, neuroscience and economics, to examine how the brain makes decisions. Neurobanking theory holds that our inability to behave rationally is rooted in our psychophysiology. Because neurobanking (and neurofinance) is based on the assumption that individuals have varying psychophysiological make-ups, which in turn play a strong role in both thcir ability to make rational decisions and in their success as financial market operators, it represents a contrary approach to that of the efficient market hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banksterzy i filantropi. "Der Spiegel", 16.02.2009 (za "Forum" 2009, nr 8).
 2. Behavioral economics, http://cn.wikipedia.org/wiki/Behaviorai_economics.
 3. Burrough B.: Na początku była plotka... Czy to insynuacje doprowadziły do ruiny jeden z największych banków w Ameryce? "Dziennik" z 18-19 października 2008.
 4. Chabowski M.: Neuroekonomia, czyli co dzieje się w mózgu konsumenta?, http://www.psychologiaspoleczna. pl.
 5. Chyłkiewicz J.: Biznes emocjonalny, http://www.newsweek.pl.
 6. CincoE.B.: Whatis 'neurofinance?', http://www.mb.com.ph/2008/02/20.
 7. Edwards D.: What is Neurofinance?, http://brainwavcs.corante.com/archives/200/08/09 what is neurofinance. php.
 8. Flejterski S.: Bankowość w systemie nauk o finansach. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red. L. Dziawgo. UMK, Toruń 2008.
 9. Hockuba Z.: Pożegnanie z homo oeconomicus. "Rzeczpospolita" z 23 grudnia 2008 r.
 10. Koniec orgii. Rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem. "Gazeta Wyborcza" z 9 lutego 2009 r.
 11. Kostolany A.: Psychologia giełdy. Wrocław 1999.
 12. Merkle Ch.: Emotion andfinance - an interdisciplinary approach to the impact of emotions on financial decision making. University of Cologne, 2007.
 13. Mlekodaj M.: Neuroekonomia, http://multis.wszib.edu.pl. Ormerod P.: Butłerfly Ecomomics: A New General Theory of Social and Economic Behavior. Basic Books, New York 2000.
 14. PlummerT.: Psychologia rynków finansowych. Warszawa 1995.
 15. Przeminął banków wiek złoty. Rozmowa z prof. Ch. Goodhartem. "Gazeta Wyborcza" z 9 marca 2009 r.
 16. Sachs J.: Nauka przetrwania. "Polityka" 2009, nr 4 (wywiad).
 17. Seabright P.: Narodziny homo oeconomicus. "Forum" 2005, nr 31.
 18. Shermer M.: Rynkowy umysł CiS, Warszawa 2009.
 19. Soros G.: Nowy paradygmat rynków finansowych. MT Biznes, Warszawa 2008.
 20. Tyszka T.: Psychologia ekonomiczna. Gdańsk 2004.
 21. Uehlccke J.: Reich an Gefueh/en, http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/03/Neuro-Finanz?page=all.
 22. Wąsowicz-Ki ryło G.: Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Difin, Warszawa 2008.
 23. Wills L.: An Introduction to Neurofinance, htt://www.atcbiz.com.au/chroniclearticles.php.
 24. Winiecki J.: Dane mówią o recesji, emocje o depresji. "The Wall Street Journal" Polska z 12 lutego 2009 r.
 25. Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego. Gdańsk 2003.
 26. Zielonka P: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa 2008.
 27. Zielonka P.: Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 158, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu