BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008
An Assessment of the Structure Electronic Payment Instruments in Years 1998-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 485-492, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Instrumenty finansowe, Karty płatnicze
Financial instruments, Payment cards
Note
summ.
Abstract
Karty płatnicze to instrumenty, które mogą być wydawane przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielenia kredytu i uprawniają posiadacza do wypłaty gotówki oraz do płacenia za towary i usługi w punktach akceptacyjnych takich, jak sklepy, lotniska, hotele. Karty płatnicze, podobnie jak pieniądz elektroniczny, zgodnie z ustawą są zaliczane do elektronicznych instrumentów płatniczych oraz stanowią coraz bardziej popularną formę rozliczeń bezgotówkowych w Polsce. Elektroniczne instrumenty płatnicze to każde instrumenty płatnicze, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiające posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektronicznej identyfikacji posiadacza, niezbędnej do dokonania operacji1. Pierwszy międzynarodowy elektroniczny instrument płatniczy wydał w 1991 roku Bank Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju, a od lutego 1992 roku Oddział Pekao SA w Warszawie zaczął wydawać pierwsze karty dla klientów indywidualnych. Przeobrażenia zachodzące w gospodarce, zmiany na rynku usług finansowych w latach dziewięćdziesiątych oraz nowy kształt sektora bankowego przyczyniły się do wzrostu konkurencji pomiędzy bankami. Chociaż przez pierwsze lata po 1989 roku konkurencja ta była mało odczuwalna, to jednak z czasem stała się coraz bardziej widoczna, również wskutek pojawienia się nowych banków zagranicznych, które stworzyły silne zagrożenie konkurencyjne. Przyczyniło się to do rozwijania sieci oddziałów, wprowadzania nowych produktów i usług bankowych, w tym również kart płatniczych. (fragment tekstu)

This article concentrates on the electronicpayment instruments in Poland. The author presents the statistics on payments instruments: number and the structure of payments cards (that is debit, credit and charge) also value of transactions in the Polish market in years 1998-2008. Besides one fulfilled comparisons of chosen parameters in the count on the number of inhabitants in Poland and the European Union. Besides compared the payment cards in Poland and EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Kisiel: Internet a konkurencyjność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 154-155.
  2. B. Świecka: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 70.
  3. A. Myczkowska: Zaskakująca obniżka oprocentowania. "Rzeczpospolita" 2005, nr 163, Moje Pieniądze, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu