BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przyczyny niewypłacalności gospodarstw domowych. Ujęcie teoretyczne
Causes of Households' Insolvency. Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 509-516, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Niewypłacalność, Gospodarstwa domowe
Insolvency, Households
Note
summ.
Abstract
W dobie kryzysu finansowego dużo uwagi poświęca się zadłużeniu i ewentualnej niewypłacalności gospodarstw domowych, w tym ewentualnym skutkom nieterminowego regulowania i zaprzestania płatności z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Aby jednak likwidować lub minimalizować skutki, niezbędne jest poznanie przyczyn w celu podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych. Aby jednak takie działania rozpocząć, trzeba rozpoznać źródło zagrożenia, czyli innymi słowy: czynniki będące przyczynami niewypłacalności gospodarstw domowych. Niewątpliwie niewypłacalność jest zjawiskiem empirycznym, ale zasadne wydaje się podjęcie próby opisania problemu w teorii finansów. (fragment tekstu)

The result of theoretical discussion presented in this article is sorting out and classifying of causes of households' insolvency as component of household finances and personal finances. There is an opinion that the most important of the division criteria is the priority criterion, pointing out to division into primary and secondary causes. Occurrence of primary factors accompanied by occurrence of secondary factors may lead in effect to insolvency of a household. It is the lack of financial security, in form of reserves, buffer, or financial cushion constituting the primary causc, accompanied by simultaneous occurrence of secondary causes, being very often independent of a given household, that may result in insolvency. Moreover, when establishing the secondary causes, such as the loss of one s health, death of the family breadwinner, increase in currency exchange rate, and thus significant increase of the credit instalment etc. It is very difficult to determine whether these factors are dependent on or independent of a given household. What should be, however, emphasized, is the fact that the occurrence of secondary causes, which are not accompanied at the same time by the occurrence of primary causes, does not lead to the occurrence of insolvency phenomenon, unless the financial security is insufficient for reducing the strength of secondary factors effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna. Red. B. Świecka. Difin, Warszawa 2008
  2. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Bellona, Warszawa 2000
  3. Nahotko S.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. AJG, Bydgoszcz 2004
  4. Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu