BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Dylematy zmian w procesie zarządzania w jst
Dilemmas of Changes in the Management Process in Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 180-186
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Management, Local government
Note
summ.
Abstract
Znaczącą barierą w procesie zmian w metodach zarządzania jest obecny system sprawowania władzy oraz jednoroczny cykl budżetowy. W takich warunkach bardzo trudno wdraża się metody podejmowania decyzji zorientowanych na efektywność i dłuższy horyzont czasowy. W takich warunkach narzucanie poprzez określone regulacje określonych systemów podejmowania decyzji wykorzystujących nowoczesne metody zarządzania i także budżetowania może być istotnym wsparciem procesu poprawy efektywności realizacji zadań publicznych.(fragment tekstu)

Cyclicity of the business conditions can to cause in the foreseeable futurę, that public sector, in this also the municipal subsection must adapt himself for changes in the environment. Local governmcnt units of the territorial autonomy should lead the monitoring policy and elastic adapting themselves to often impetuous the change market. In the article one moved the problem of the adaptation of structures oflocal government units, so that be possible the introduction of changes in the management process along with an utilization of the specialistic instrumentarium in this rangę which not only during crisis situations, but for long before make possible adapting oflocal government to new, often critical circumstances of their activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
  2. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  3. J. Diamond: From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies. International Monctary Found 2003.
  4. Z. Mikołajczyk: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. D.K. Carr, K. J. Hard, W.J. Trahant: Zarządzanie procesem zmian. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu