BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
Comparison Determinant for Selecting a Source of Funding Shortages and the Current Activities of Local Government 1nvestment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 187-194, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Źródła finansowania, Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
Source of financing, District investments, Local government
Note
summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego pozyskując środki na finansowanie bieżących niedoborów oraz działalności inwestycyjnej kierują się innymi przesłankami, jednak bardzo zbliżone jest znaczenie w obu przypadkach determinant wyboru poszczególnych instrumentów finansowych. Warto zauważyć, że do czynników mających większy wpływ na pozyskiwanie kapitału długoterminowego należą: koszt kapitału, preferencyjny charakter instrumentu oraz możliwość samodzielnego przygotowania niezbędnej dokumentacji. Dla odmiany silniejsze oddziaływanie na wybór instrumentu finansowania bieżących niedoborów mają przede wszystkim: wcześniejsze doświadczenia oraz dostępność źródła.(fragment tekstu)

Article compares the return of capital mobilization by local government on the current shortage of finance and investing activities. Draws attention to the differences in procedures, conditions and scope of cooperation with financial institutions. Then, based on surveys identify the main reasons of choosing sourees of funding, comparing the strength of their impact.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Alińska: Działalność inwestycyjna jednostek samorządowych i źródła jej finansowania. "Ekonomia" kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 10/2003, s. 92.
  2. J. Gliniecka: Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza BR ANTA, Bydgoszcz 2001.
  3. M. Jastrzębska: Polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatów. "Finanse Komunalne" 2004, nr 1, s. 19-20.
  4. D. Korenik: Usługi finansowe dla gmin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  5. R. Mikołajczak: Obsługa bankowa bieżącej działalności samorządu terytorialnego. W: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menadżera i Bankowca. Warszawa 2000, s. 89.
  6. P. Lasak: Obligacje przychodowe - mato popularne papiery wartościowe. "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8, s. 56.
  7. M. Maciejasz-Świątkiewicz: Kredyt bankowy oraz operacje nabywania i zbywania wierzytelności samorządowych. W: Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 121.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu